Våre

 Rapporter 

  • Shila

Lei av videomøter? Da er du kanskje klar for video-selfies med Voodle?


Opplever du «Zoomfatigue» eller har du gått lei av lange dager med videomøter? Da kan vi kanskje friste med video-selfies på arbeidsplassen – inspirert av appen Tik Tok. Med appen Voodle kan du nå sende korte videobeskjeder til dine kolleger, som de kan se og besvare når det måtte passe.

I «Den Nye Arbeidsplassen», som vi alle har blitt kastet ut i, er det ikke lenger mulig med større møtesamlinger eller småsamtaler ved kaffemaskinen. I mangel på andre løsninger har de fleste tydd til videokonferanser for å erstatte nærmest alle dialoger man tidligere hadde på arbeidsplassen, enten med Teams- eller Zoom-møter. Men mange ansatte har nå sett seg lei av å tilbringe store deler av dagene sine i videomøter.

Bilde lånt fra: https://thomaseccel.com/2020/04/20/tiktok-algorithm-how-does-it-work/


Videomøter for overlevelse

Det er ingen tvil om at behovet for videomøter vil være tilstede både i dag og fremover, spesielt når det spås at en større andel av arbeidsstokken i fremtiden vil ha en eller annen form for fleksibel kontor- eller arbeidsplass – selv når korona-situasjonen roer seg. Men oppblomstringen av videomøter har ikke gitt udelt positive erfaringer og det har vært mye snakk om Zoom Fatigue.

I kjølvannet av den store etterspørselen etter brukervennlige plattformer for videomøter, dukker nå Voodle opp. Voodle er inspirert av appen Tik Tok og vil bringe video- selfies på arbeidsplassen. Et frisk pust vil mange mene.

Hva er Voodle

Voodle er en app for korte videosnutter hvor teams og kolleger raskt og enkelt kan sende hverandre en oppdatering. Voodle vil kunne fungere som en erstatning for de lange statusmøtene. Med Voodle kan du sende en oppdatering rett etter en begivenhet. Det er en smartere måte å orientere hele teamet på. 

Bruksområder 

Voodle endrer måten bedrifter deler informasjon på. Tidkrevende møter for oppdateringer kan utgå eller reduseres betydelig i omfang. I stedet vil man innimellom gi teamet sitt en rask oppdatering etter at man har vært i et møte med noen viktige aktører. På vei til kontoret kan man da gi en rask oppdatering på hvordan det har gått. 

På mottakersiden vil man kunne se på videoen når man har tid – uten å måtte gå ut av arbeidsoppgaver man holder på med for å delta i et statusmøte. Man slipper også å bli forstyrret når man vil konsentrere seg i arbeidet sitt. Med Voodle kan man se videoen når man har tid til det og flere ganger om nødvendig.