top of page

Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Kahoot-kjøp viser at mobile intranett og læring er hot!Kahoot sitt oppkjøp av den danske medarbeiderappen Actimo viser at det er økende interesse for gode verktøy for internkommunikasjon, engasjement og læring. De siste to årene er det hentet inn 2,5 milliarder kroner i frisk kapital til denne type selskaper.

Vi i The New Company overvåker nøye trender og teknologier bl.a. knyttet til internkommunikasjon, engasjement og læring. Vi har kartlagt et 50-talls intranett apper som satser på å gi et tilbud bl.a. på internkommunikasjon til mobile førstelinjearbeidere. Dette er en gruppe ansatte som har redusert tilgang til PC og som i mange tilfeller også mangler en epostadresse. Vi mener dette er en gruppe ansatte som ikke har fått de digitale verktøyene de fortjener, men som altså omsider ser ut til å få økt oppmerksomhet fra investorer og virksomheter.


Milliardmarked

Ved oppkjøpet fra Kahoot var Actimo priset til rundt 300 millioner kroner, som gjøres opp i aksjer i Kahoot. Til sammenligning var Dynamic Signal priset til rundt 3 milliarder kroner ved siste emisjon. Ifølge våre undersøkelser har de 10-15 største intranett appene tilsammen hentet inn 2,5 milliarder kroner i frisk kapital de to siste årene. De 10 største «intranett til leie»-selskapene, som Unily og LumApps, har også hentet inn omlag det samme beløpet, så dermed er det de siste årene investert mer enn 5 milliarder friske kroner i moderne applikasjoner for bedre internkommunikasjon. I tillegg kommer selvsagt de store beløpene som bl.a. aktører som Microsoft (SharePoint) og Facebook (Workplace) investerer.

Voksende segment

Actimo er med sine 50 ansatte fortsatt en mindre, men voksende aktør blant medarbeiderappene. I gruppen av selskaper med mellom 250 og 300 ansatte finner vi bl.a. tyske Staffbase, amerikanske Dynamic Signal, irske Poppulo og sveitsiske Beekeeper. Men det finnes også andre spennende, mindre selskaper. Eksempelvis har irske Workvivo fått Zoom-gründeren Erik Yuan med på eiersiden, og ekspanderer nå hurtig bl.a. i USA. Et annet eksempel er GuideSpark som satser hardt på endringskommunikasjon.

Post COVID

Veksten i plattformer for digital internkommunikasjon henger i stor grad sammen med at moderne skyteknologi gjør det lettere å utvikle slike løsninger, og legge dem fleksibelt til rette for ansatte, enten de bruker PC, nettbrett eller mobil. Men COVID-19 har synliggjort hvor viktig det er for ledere å holde sine ansatte informert og motivert. Mange av intranett appene og moderne intranett har derfor under COVID-19 kommet ut med egne spesialløsninger på krisehåndtering og krisekommunikasjon, i flere tilfeller gjort gratis tilgjengelig over en periode.

Økt funksjonalitet

Selv om kommunikasjon i form av nyheter og HR-informasjon gjerne er «front and center» i de nye intranett appene, så tilbyr de også annen funksjonalitet som kan skape engasjement blant mobile ansatte. De fleste har støtte for sosial funksjonalitet, som grupper, likes, kommentar etc., og en intranett app kan dermed være et alternativ til Workplace from Facebook og Yammer. Actimo har eksempelvis støtte både for læring og feedback, mens andre apper satser mer på økt produktivitet, eksempelvis i form av arbeidstid og vakter, HMS, tasks /oppgaver etc. Grensen til andre medarbeiderapper som survey-verktøy, LMS-plattformer og workforce management-løsninger er dermed i høy grad flytende.

Vekst og konsolidering?

Mens det antas å være rundt 250 millioner kontormedarbeidere globalt, antas det å finnes hele 2,7 milliarder førstelinjearbeidere. Det er dermed et marked med et stort potensial for vekst som Kahoot nå går inn i, bl.a. via Actimo. Vi tror det fortsatt er rom for innovasjon fra eksisterende tilbydere og lansering av nye, kreative aktører. Men vi forventer også en økende bransjeglidning og konsolidering. I dette bildet blir det fremover spennende å se hvilken rolle Kahoot og Actimo kommer til å innta.

תגובות


bottom of page