Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Intranett gjør comeback - 5 strategier for et nytt intranett


Intranettet som plattform for internkommunikasjon, kulturbygging og produktivitet er for alvor i ferd med å gjøre comeback, og det investeres milliarder av kroner i nye løsninger. Vi har sett nærmere på 5 alternative strategier for intranett som kan være aktuelle for deg.


Er ikke intranett død, gammeldags, lite besøkt og vanskelig å bruke på mobil? Jo, hvis vi snakker om tradisjonelle intranett. Men moderne intranett har løst de fleste av utfordringene som forbindes med tradisjonelle intranett, og utnytter i tillegg mange av fordelene som skytjenester og mobil teknologi kan tilby. De ledende plattformene har også solid støtte for sosial funksjonalitet eller integrasjoner, som har gjort interne sosiale medier så populære.


Milliarder til utvikling

Vi overvåker dette markedet løpende, og har identifisert nærmere 130 SaaS-plattformer («Software-As-A-Service) som har funksjonalitet for intranett som kjerne. De 10 største av disse har tilsammen hentet inn 2,1 milliarder kroner i ny kapital de siste 18 månedene, og investerer både i ny funksjonalitet, markedsføring og opplæring. Parallelt fortsetter Microsoft å investere tungt i SharePoint som plattform for publisering av innhold, og i stadig dypere integrasjoner mellom SharePoint, Microsoft Teams og Yammer.

Trenger du et nytt intranett?

Det første du må finne ut, er selvsagt om du trenger et nytt intranett eller ikke. Kanskje fungerer det gamle intranettet tålelig bra, til og med som en viktig plattform for krise- og internkommunikasjon under COVID-19. Men samtidig innser du at plattformen ikke er spesielt moderne, og at det år for år bygger seg opp en teknisk eller digital gjeld som hindrer selskapets utvikling.

Brukeropplevelse for ansatte

I dagens digitale arbeidsplass får ansatte ofte ikke den brukeropplevelsen de er vant med fra sine private liv, og går fra verktøy til verktøy, fra silo til silo, for å få utført sine arbeidsoppgaver i løpet av en arbeidsdag. Dette kan både gå utover personlig produktivitet hos ansatte, men til syvende og sist også for kundenes opplevelser, som er så viktig for de fleste virksomheter. Et utdatert intranett er ofte det største hinderet både for en god medarbeideropplevelse, kulturbygging og økt produktivitet.

Et nav i digital arbeidsplass

Men kan vi ikke bare la intranettet dø en sakte død, eller bare la det bli et landingssted for statisk informasjon, er det flere som spør seg. Dette avhenger selvsagt både av hva din virksomhet driver med, hvordan dere er organisert, og hva som er din strategi for digital arbeidsplass. For mange virksomheter kan det være et godt alternativ i stedet å velge et sosialt intranett eller en mobil intranett app. Men hvis du ønsker et digitalt nav for dine ansatte; et sted hvor ansatte kan starte sin arbeidshverdag; hvor ansatte er trygge på at de både kan motta og søke viktig informasjon fra ledelse, avdelinger og kunnskapsmiljøer; hvor de raskt og sømløst kan gå til andre applikasjoner på jobben, men også lett få tilgang til innhold og data som ligger gjemt inne i lite brukervennlige forretningssystemer; hvor de selv kan velge om de oppsøker løsningen både via nettleser, nettbrett og mobil; - ja så er det vanskelig å komme utenom et moderne intranett.

Valg av strategier for intranett

Hvis du i det minste har konkludert med at du må sjekke mulighetene nærmere, så finnes det grovt sett fem ulike strategier for intranett:

  • SharePoint «på bakken»: Hvis du har SharePoint 2010, 2013 eller 2016, og ønsker å videreføre en «on premise»-strategi, så er det en oppgradering til 2016 eller SharePoint Server 2019 som gjelder. Både 2016 og 2019 utnytter i stor grad samme kodebase som SharePoint Online, og kan også inngå i en «hybrid» strategi, hvor virksomheten kombinerer on premise- og online-løsninger, ofte av sikkerhetsmessige grunner.