Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Intens konkurranse i Collaboration-markedet


Konkurransen i Collaboration-markedet intensiveres. Nær sagt hver eneste dag lanseres det nye samhandlingsløsninger eller viktige oppgraderinger.


Mye tyder derfor på at 2017 blir et år hvor bedriftskundene kommer til å få et enda bedre og bredere tilbud når bedriftene skal utvikle en digital arbeidsplass hvor samhandling står i sentrum.


Vi har sett nærmere på nyhetene fra de viktigste aktørene den siste tiden.


Slack lanserer Enterprise-løsning


Den største nyheten er trolig at chat-plattformen Slack, som elskes av mange små team, nå også kommer med en plattform rettet inn mot bedrifter med fra 500 til 500.000 ansatte. Slack Enterprise Grid heter løsningen, som altså tar opp konkurransen med store virksomheter som bl.a. Microsoft.


Microsoft slår tilbake


Samtidig sitter ikke Microsoft stille. Det er trolig kun noen få dager til at selskapets sosiale nettverk, Yammer, blir tilpasset Office 365 Groups. Mens Microsoft Teams, omtalt som en "Slack-killer", kommer ut av preview og blir allment tilgjengelig i løpet av 1. kvartal.


Box utvider sitt tjenestespekter


Box, som startet som en ren fildelings-tjeneste, har nylig oppgradert sin notat-baserte samarbeidsløsning for team, Box Notes. Men det kanskje ennå flere venter på, er at workflow-plattformen Box Relay, blir allment tilgjengelig. Med Box Relay, som er utviklet i samarbeid med IBM, utvider Box sitt tjenestespekter og utfordrer også aktører som er sterke innenfor prosjekt- og task management.


Dropbox satser på bedriftsmarkedet


Også Dropbox, som har 500 millioner brukere, satser nå sterkere på bedriftsmarkedet. Den siste nyheten her, er at Dropbox Paper, en slags mellomting mellom et notes-verktøy og en tekstbehandler, nå er ute av beta og nå rulles ut.


Salesforce vil ha flere ben å stå på


Også CRM-aktøren Salesforce ønsker å bli en mer full-service for bedriftene, og kjøpte derfor i fjor høst Quip, som er en kombinasjon av en tekstbehandler og  en konversasjonsplattform.  Salesforce utvikler ny ytterligere produktivitets- og samhandlingsfunksjonalitet i Quip, bl.a. ved å overta det lille men innovative startupmiljøet Unity & Varity.


SAP bringer CRM og ERM til folket?


SAP, som med sine CRM, ERP og HCM-løsninger på mange måter er prototypen på "system of records", har også sitt tilbud på "system of relations". Jam heter løsningen, som ikke bare er "sosial", men utmerker seg ved at den klarer å kombinerer sosial funksjonalitet med repeterende arbeidsprosesser i bedriftene. Den mest spennende nyheten relatert til SAP den siste tiden, er imidlertid at tre av deres teknologiløsninger kommer til å bli tilgjengelige i Slack Enterprise Grid i form av bots.