Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Hvordan bruker du Workplace fra Facebook? Til samhandling? Som sosialt nettverk? Som et intranett?


Mange norske virksomheter har de siste årene tatt i bruk Workplace fra Facebook, men strategien bak og måten Workplace er tatt i bruk på, varierer betydelig. Dermed varierer også nytteverdien som virksomhetene får fra Workplace. Hvordan bruker du Workplace? Til samhandling? Som sosialt nettverk? Som et intranett?

Vi har identifisert tre ulike hovedstrategier bak bruken av Workplace from Facebook i virksomhetene: 1. Workplace er håndtert som en «stand alone» applikasjon, som et sosialt nettverk uten særlig forbindelser til øvrige digitale jobbverktøy. 2. Workplace spiller sammen med andre plattformer i den digitale arbeidsplassen, både i form av tydelige kjøreregler for bruk og nyttige integrasjoner. 3. Workplace har erstattet øvrige applikasjoner som tidligere ble brukt til internkommunikasjon, som f.eks. et tradisjonelt intranett. I denne bloggposten går vi gjennom noen av fordelene og ulempene ved de ulike strategiene.


Workplace som Stand Alone app

Virksomheter som håndterer Workplace fra Facebook som en stand alone applikasjon begrunner svært ofte sin strategi i sikkerhet. Vi ser derfor denne strategien anvendt i bransjer som bl.a. finans, telekom og energi. I disse bransjene er sikkerhetskravene høye – ikke bare fra virksomheten selv, men også fra myndighetenes side. Likevel ønsker disse virksomhetene en plattform for toveis kommunikasjon, hvor ansatte både kan lage poster, kommentere, diskutere i grupper, like og dele, men også Top-Down internkommunikasjon hvor toppledere kan kommunisere viktige budskap via Live video og interne events som almannamøter.

Utfordringer ved Stand Alone app-strategi

For å kunne håndtere Workplace som en Stand Alone app må virksomheten samtidig unngå risikofylte integrasjoner og også klart formidle til ansatte hva Workplace kan brukes til – og kanskje vel så viktig: hva Workplace ikke skal brukes til. Dette krever løpende overvåking både fra IT og community managers. En Stand Alone app-strategi risikerer også kontinuerlig å bli utfordret av andre nye plattformer på jobben, eksempelvis samhandlngsplattformer som Microsoft Teams, Slack og Google Workspace eller moderne HR- og læringsverktøy som satser hardt på å bygge engasjement gjennom funksjoner for kunnskapsdeling, feedback, praise etc.

Alternativer til Workplace som Stand Alone app

Da Workplace ble lansert fylte de et stort hull i markedet. Tidlige sosiale nettverk som Jive hadde mistet tempo, Yammer hadde ikke definert sin nye identitet etter å ha blitt kjøpt opp av Microsoft, og de sosiale funksjonene som f.eks. SharePoint tilbød, var særdeles lite sosiale. I dag finnes det imidlertid mange alternativer. Det har vokst frem en flora av kommunikasjonsapper, som har innebygget sosial funksjonalitet, Yammer er redesignet og revitalisert og moderne skybaserte intranett tilbyr sosial funksjonalitet integrert i sine plattformer. Et spørsmål til virksomheter som følger en Workplace Stand Alone-strategi er derfor: Hvis det er så viktig å holde Workplace adskilt fra andre verktøy av sikkerhetsgrunner, kanskje det er på tide å finne andre alternativer?

Workplace sin Enterprise reise

Det er ingen tvil om at Facebook sin ambisjon med Workplace var å utkonkurrere ikke bare stive tradisjonelle intranett, men også å bli den dominerende huben i den digitale arbeidsplassen. Vinnerkortet var at Workplace på grunn av sin likhet med Facebook var så enkel å ta i bruk at ansatte ville omfavne plattformen. I stor grad har dette også skjedd hva gjelder nøkkeltall som adapsjon og engasjement. Men etter hvert forstod Facebook også at Enterprise-applikasjoner krever noe helt annet enn en konsumentapp, ikke minst i form av krav til sikkerhet, integrasjoner, governance, support etc. Det er derfor trolig en fordel at hele utviklingsteamet til Workplace er lokalisert i London, og dermed kan lytte til marked, kunder og konkurrenter mer fristilt fra det mer forbrukerorienterte miljøet i Silicon Valley.