Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Hvilke lærdommer kan vi ta med oss fra pandemien på den digitale arbeidsplassen?


“Never let a good crisis go to waste”, er et uttrykk som tilegnes Winston Churchill.

Jo det kan kanskje virke kynisk, men det underbygger også en sannhet: Når mennesker, samfunn og virksomheter opplever kriser, så får den oss til å mobilisere enorme krefter – både for å avverge eller dempe en krise, dens effekter og å komme ut av krisen sterkere enn før.


Vi har i denne bloggposten samlet en del lærdommer som vi kan ta med oss fra pandemien i hvordan vi bygger og utformer den digitale arbeidsplassen.

Vi har lært å jobbe digitalt og virtuelt

Som mennesker er vi i stand til å takle store endringer, når vi blir fortalt hvorfor endringen skjer, og hva vi må gjøre for å håndtere endringen. Gjennom COVID-19 har vi lært at det fungerer å jobbe digitalt. Gjennom krisen har produktiviteten blitt opprettholdt og i mange tilfeller økt. Som ansatte forventer vi nå at vi kan fortsette å jobbe digitalt og samarbeide virtuelt, på en fleksibel måte, også når pandemien er over.

Digital omstilling i rekordfart frem til nå – men hva nå?

Som virksomheter har vi på ett år vært gjennom digitale omstillinger som normalt ville tatt seks-syv år, mener analyseselskaper som Forrester og Gartner. Alle virksomheter har på mange måter blitt digitale virksomheter. Hva gjør vi så, når pandemien går over? Lener oss tilbake, tilfreds med hva vi har oppnådd og kanskje til og med lettet over å kunne gå «tilbake til normalen»? Eller tar vi innover oss gevinstene som digitaliseringen for alvor har dokumentert og fortsetter videre med høy endringsvilje og tempo? Analytikere mener at vi nå etter pandemien ikke kommer til å se en gjenopphenting som vil slå likt og positivt ut for alle, men at dette tvert imot blir en tid hvor klinten skilles fra hveten; hvor noen virksomheter blir vinnere og andre blir tapere.


Omstilling, mennesker og medarbeideropplevelse

I nærmere et tiår har mange slått rundt seg med begreper som digital transformasjon som svært ofte har vært koblet til prosesser langt unnta den enkelte ansattes daglige opplevelser. Nå, gjennom pandemien, har vi alle sett at ingen digitalisering kan skje uten å være knyttet til mennesker og til prosessene som mennesker er ment å utføre. Pandemien har dermed forsterket fokuset på temaer som medarbeideropplevelse (Employee Experience), både fysisk, kulturelt og digitalt. Ja, Employee Experience er i ferd med å bli det beste strategiske verktøyet en endringsorientert leder kan ty til.

Vi står foran nye endringer med hybrid kontor

Vi har gått fra en situasjon hvor så godt som alle kontoransatte har jobbet fra virksomhetens kontor til at alle har jobbet hjemmefra. Dette har både ansatte og ledere klart å takle, om enn ikke uten kostnader. Men ingen har ennå opplevd eller erfart hvordan en hybrid arbeidshverdag vil arte seg, hvor mange vil jobbe dels fra virksomhetens kontorer og dels fra hjemmekontor. Her står vi overfor en ny omstillingsprosess som vil være krevende både for ansatte, mellomledere og toppledelse.


Vi er blitt gode på samhandling – eller har vi det?

Vi har raskt og effektivt fått opp plattformer for digital samhandling som Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Slack, Cisco Webex eller Whereby. Men i mange virksomheter har man bare tatt med seg gamle møterutiner og flyttet dem til over til skjermmøter. Resultatet har i mange tilfeller blitt Zoom-fatigue og risiko for utbrenthet. En viktig lærdom er å gjøre aktive valg i forhold til når et videomøte virkelig er nødvendig og i stedet bruke mer av de øvrige verktøyene i samhandlingsplattformene som fildeling, dokumentsamarbeid og diskusjonstråder.