top of page

Våre

 Rapporter 

  • Shila

Howspace –verktøyet som sikrer økt læringsutbytte


I økende grad er virksomheter på vei bort fra tradisjonelle læringsplattformer og klare for å teste ut nye og bedre verktøy for digital læring. Her er Howspace et spennende alternativ, som søker å revolusjonere læringsprosessene ved å legge til rette for dialoger, engasjement og refleksjoner.

I en verden som er stadig mer avhengig av samhandling uavhengig av fysisk tilstedeværelse, er Howspace en utmerket plattform for digital fasilitering av læringsprosesser. Howspace gjør det enkelt for deg å lage et treningsopplegg som kan distribueres til alle du ønsker. Det kan bygges opp av informasjon du har laget selv, kombinert med eksterne videoer, bilder og oppgaver underveis.


Sosial læring

Howspace er en digital plattform for sosial læring. Kjernen i Howspace er såkalte arbeids- og læringsområder, som en gruppe deltakere får tilgang til. Her kan fasilitator kommunisere med og gi deltakerne læringsoppgaver. Howspace kan fleksibelt brukes både i lange læringsprogram som går over flere måneder og til kortere, mer intensive kurs. I læringsprogrammet kan man også veksle mellom synkron læring, i workshops, webinarer eller klasseromsundervisning og læring som skjer mellom disse tidsbestemte eventene, såkalt asynkron læring. Fasilitator kan også velge å kommunisere med og gi oppgaver til en hel klasse, en gruppe eller til enkeltvise deltakere.

«Blended learning»

Howspace bygger på moderne blended learning-prinsipper. I Blended learning kombineres ulike læringsmetoder som klassisk klasseromsundervisning med online mikrokurs og læring «in the flow of work». Blended learning gjør også at deltakerne kan tilpasse gjennomføringen av et læringsopplegg i forhold til sin egen timeplan. De får tilgang til materiell online og kan lære og trene når som helst, der det passer dem. Dette gir deltakerne økt fleksibilitet og autonomi. Dette gir også deltakerne muligheten til å lese, lære og bearbeide opplæringsmateriale utenom klasseromsundervisningene eller workshopene.

Engasjerende

Med Howspace synes deltakerne at læring rett og slett blir mer moro. Med alle de digitale løsningene som inntar norske arbeidsplasser ser vi et skifte i måten det kommuniseres på. To-veis kommunikasjon, korte beskjeder og interaksjon er funksjonalitet som vi finner igjen i mange av de nye verktøyene på jobben. I tillegg skal grensesnittet være pent, intuitivt og mer lekent. Alt dette og mer til får du i Howspace.

Booke tid

En av funksjonene du kan ta i bruk i Howspace, er booking. Dersom du skal gjennomføre live trening som en del av læringsprogrammet ditt, så kan du gi deltakerne selv mulighet til å booke tid. Det er en smartere måte å booke på enn å sende mailer og oppdatere i etterkant. Du velger hvor mange ledige plasser du har per sesjon. Når en deltaker melder seg på, vil antall ledige plasser oppdatere seg automatisk. Du ser enkelt både hvem som har meldt seg på, og hvem som gjenstår. Etternølerne kan du enkelt purre på via Howspace slik at de får en mail med påminnelse om å melde seg på.


Path mode

Howspace har en funksjon som heter «Path mode», det kan beskrives som en sti eller reise du lager for deltakerne i et læringsprogram. Istedet for å synliggjøre alle oppgaver og materiale for deltakerne med en gang, tas de gjennom en reise. For hver stopp i reisen så lærer de noe nytt eller de blir gitt en oppgave som skal leses eller fullføres før de går til neste steg i reisen. Her kan du eksempelvis lage en obligatorisk oppgave som må fullfører før deltakeren beveger seg videre. Som fasilitator har du til enhver tid oversikt over hvor langt deltakerne har kommet og kan bistå dem i de stegene de har kommet til.Innlevering av oppgaver

Som fasilitator kan du ta i bruk funksjonalitet som innlevering og eksamen for å gjøre læringsprogrammene dine mer interaktive og stimulere til egenaktivitet, som igjen gir økt læringsutbytte.

For å sikre økt interaktivitet kan du underveis i læringsprogrammet ditt lage mikroeksamener/oppgaver som deltakerne skal gjennom før de beveger seg videre til neste del i programmet. Dette gir deltakeren økt innsikt i hvilken kunnskap de bør sitte igjen med på hvert trinn. Samtidig får du som fasilitator en oversikt over læringsutbyttet.Polls

Et annet verktøy som kan bidra til økt egenaktivitet engasjement er polls. Ved å stille polls underveis i læringsprogrammet sørger du for å holde engasjementet og interessen til deltakerne oppe. Resultatet kan umiddelbart vises som en kakedelt pai med svarresultatene. Visualiseringen – som gjøres i «real-time» - gir deg som fasilitator en rask indikasjon på hvordan læringsprogrammet fungerer.


AI-funksjonalitet

Med Howspace kan du ved anvendelse av kunstig intelligens få funksjonalitet som analyserer og oppsummer dialogene i ditt læringsprogram. Det er flere måter å oppsummere diskusjonene på hvor den hyppigst brukte er «ordskyer». Underveis i læringsprogrammet ditt kan du eksempelvis stille deltakerne spørsmål om deres assossiasjoner knyttet til et tema. Med denne teknologien kan du enkelt få en oversikt over hvilke ord som går igjen. Disse ordene blir ekstra synlige i ordskyen. Ved å zoome inn i ordskyen kan du ta for deg ett og ett ord.


En annen smart måte å få en oversikt over hva som dominerer samtalene er det Howspace kaller «AI Clustering». Som fasilitator får du en smart oversikt basert på tema eller kategorier. Både ordskyer og temaoppsummeringene kan du igjen bringe inn i diskusjoner og refleksjoner sammen med deltakerne.


Verktøy for videokonferanser

De fleste kjenner til Microsoft Teams og Zoom sine verktøy for videomøter, men norske Whereby har også en populær løsning for nettopp det samme. Her har Howspace sørget for en god og nett integrasjon med den norske løsningen, slik at fasilitatorer kan gjennomføre videomøter fra Howspace som en del av læringsprogrammene sine.Howspace tilbyr derfor ved hjelpe av videoteknologi fra Whereby enkle løsninger på live møter. I læringsprogrammet finner deltakerne en oransje boks som sier join eller bli med, uten krav om installasjon av Wherebypå forhånd!Et live-kurs kan også fint kombineres med Chat for spørsmål og polls som enkelt kan legges ut underveis i møtet.

Økt læringsutbytte

Vi tror ikke at tradisjonelle undervisningsmetoder med klasserom, bøker og tunge undervisningsmateriell er på vei ut. Derimot tror vi at kombinasjonen av det tradisjonelle sammen med gode digitale verktøy kan skape et enda bedre læringsutbytte for folk flest. Vi tror også at kombinasjonen av asynkron og synkron læring kan føre til økt aktivering av deltakerne samtidig som det skaper bedre og morsomme læringsopplevelser.

Howspace kan også brukes til å skape mer spennende og engasjerende workshops. I denne bloggposten kan du få praktiske tips for gjennomføring av digitale workshops. Her på våre produktsider kan du lese mer om Howspace og her kan du starte et 30 dagers prøveabonnement.

bottom of page