Våre

 Rapporter 

  • Shila

Howspace –verktøyet som sikrer økt læringsutbytte


I økende grad er virksomheter på vei bort fra tradisjonelle læringsplattformer og klare for å teste ut nye og bedre verktøy for digital læring. Her er Howspace et spennende alternativ, som søker å revolusjonere læringsprosessene ved å legge til rette for dialoger, engasjement og refleksjoner.

I en verden som er stadig mer avhengig av samhandling uavhengig av fysisk tilstedeværelse, er Howspace en utmerket plattform for digital fasilitering av læringsprosesser. Howspace gjør det enkelt for deg å lage et treningsopplegg som kan distribueres til alle du ønsker. Det kan bygges opp av informasjon du har laget selv, kombinert med eksterne videoer, bilder og oppgaver underveis.


Sosial læring

Howspace er en digital plattform for sosial læring. Kjernen i Howspace er såkalte arbeids- og læringsområder, som en gruppe deltakere får tilgang til. Her kan fasilitator kommunisere med og gi deltakerne læringsoppgaver. Howspace kan fleksibelt brukes både i lange læringsprogram som går over flere måneder og til kortere, mer intensive kurs. I læringsprogrammet kan man også veksle mellom synkron læring, i workshops, webinarer eller klasseromsundervisning og læring som skjer mellom disse tidsbestemte eventene, såkalt asynkron læring. Fasilitator kan også velge å kommunisere med og gi oppgaver til en hel klasse, en gruppe eller til enkeltvise deltakere.

«Blended learning»

Howspace bygger på moderne blended learning-prinsipper. I Blended learning kombineres ulike læringsmetoder som klassisk klasseromsundervisning med online mikrokurs og læring «in the flow of work». Blended learning gjør også at deltakerne kan tilpasse gjennomføringen av et læringsopplegg i forhold til sin egen timeplan. De får tilgang til materiell online og kan lære og trene når som helst, der det passer dem. Dette gir deltakerne økt fleksibilitet og autonomi. Dette gir også deltakerne muligheten til å lese, lære og bearbeide opplæringsmateriale utenom klasseromsundervisningene eller workshopene.

Engasjerende

Med Howspace synes deltakerne at læring rett og slett blir mer moro. Med alle de digitale løsningene som inntar norske arbeidsplasser ser vi et skifte i måten det kommuniseres på. To-veis kommunikasjon, korte beskjeder og interaksjon er funksjonalitet som vi finner igjen i mange av de nye verktøyene på jobben. I tillegg skal grensesnittet være pent, intuitivt og mer lekent. Alt dette og mer til får du i Howspace.

Booke tid

En av funksjonene du kan ta i bruk i Howspace, er booking. Dersom du skal gjennomføre live trening som en del av læringsprogrammet ditt, så kan du gi deltakerne selv mulighet til å booke tid. Det er en smartere måte å booke på enn å sende mailer og oppdatere i etterkant. Du velger hvor mange ledige plasser du har per sesjon. Når en deltaker melder seg på, vil antall ledige plasser oppdatere seg automatisk. Du ser enkelt både hvem som har meldt seg på, og hvem som gjenstår. Etternølerne kan du enkelt purre på via Howspace slik at de får en mail med påminnelse om å melde seg på.


Path mode

Howspace har en funksjon som heter «Path mode», det kan beskrives som en sti eller reise du lager for deltakerne i et læringsprogram. Istedet for å synliggjøre alle oppgaver og materiale for deltakerne med en gang, tas de gjennom en reise. For hver stopp i reisen så lærer de noe nytt eller de blir gitt en oppgave som skal leses eller fullføres før de går til neste steg i reisen. Her kan du eksempelvis lage en obligatorisk oppgave som må fullfører før deltakeren beveger seg videre. Som fasilitator har du til enhver tid oversikt over hvor langt deltakerne har kommet og kan bistå dem i de stegene de har kommet til.