top of page

Våre

 Rapporter 

 • Morten Myrstad

Guide til 50 gratis SaaS-ressurser under COVID-19
Leverandører av digitale skybaserte verktøy verden over har nå trådt til med spesialpakker, gratis lisenser eller fritt innhold for å hjelpe virksomheter under COVID-19. Vi har laget en guide til 50 spesialtilbud rettet inn mot digital arbeidsplass, og vil oppdatere listen løpende.

Oppdatert 14.april med 6 nye kategorier og 10 nye spesialtilbud. Hvis du har tips om spesialtilbud fra andre SaaS-leverandører til digital arbeidsplass motivert av COVID-19, så send oss gjerne en mail med informasjon om applikasjon, kategori og spesialtilbudet.

Vi har konsentrert oss om å få med oss SaaS-kategorier som vi vet er aktuell innenfor «Digital Workplace» i norske virksomheter, selv om ikke leverandøren er norsk. Hvis løsningen er nyskapende, så tar vi også med nykommere du sikkert aldri har hørt om. Vi har ikke tatt med skolesektoren, da vi der ser at det er etablert levende miljøer for å dele kunnskap om undervisningsmetoder og læringsteknologi, bl.a. «Korona-dugnad for digitale lærere».


Mer informasjon om listen

Ett av kriteriene for å komme med på listen er at selskapet har gjort løsningen sin tilgjengelig for en lengre periode enn en vanlig prøvetid. Mens «free-trial»-planer på en SaaS-løsning vanligvis er 14 eller 30 dager, har vi nå sett spesialtilbud både på 90 og 100 dager, eller «så lenge COVID-19-krisen varer». En annen vri er at SaaS-leverandøren kutter implementeringskostnadene på en ny løsning. En tredje kategori spesialtilbud er at teknologileverandøren har laget en spesialtilpasset løsning, f.eks. bygget på sin standard-løsning, men «slanket» og spisset inn mot krisekommunikasjon eller fjernarbeid. En fjerde kategori spesialtilbud er at leverandøren har laget skreddersydd innhold, ofte i samarbeid med en tredjepart med kunnskap om COVID-19 eller «Remote Work». En femte modell er at leverandøren har bygget ny og verdiøkende funksjonalitet inn i sin løsning, uten å ta seg betalt for den nye funksjonaliteten.


Vi har sortert spesialtilbudene etter kategorier eller bruksområder. Dette er kategoriene vi har med i denne omgang:


 • Krisehåndtering

 • Sosiale nettverk

 • Intranettplattformer

 • Chatbots

 • Kommunikasjonsapper

 • Samhandling i team

 • Videomøter

 • Produktivitet (NY)

 • Dokumentsamarbeid

 • Dokumentsignering (NY)

 • Sikkerhetsprodukter (NY)

 • Prosjekt- og taskverktøy

 • Bemanningsløsninger (NY)

 • Employee Feedback

 • Experience Management

 • Supportplattformer

 • E-læring

 • Mikrolæring

 • Learning Experience

 • Kunnskapsdeling (NY)


Krisehåndtering

Noggin, som er en plattform for hendelses- og krisehåndtering, kom allerede i slutten av februar ut med en egen responsløsning, Epidemic Response Module. Denne er gjort gratis tilgjengelig for selskapets kunder. Modulen inneholder et sett dashbord for organisasjoner som kan forberede og administrere sin respons på koronavirusepidemien. Modulen inkluderer forretningskontinuitet, krisehåndtering, styring av reiserisiko og arbeidstakers sikkerhet, situasjonsanalyse, policies, kart og fakta, beste praksisplaner og sjekklister, logging av oppdateringer, oppgaver og beslutninger, samt saksbehandling for berørte arbeidstakere.

Visier, som er et People Analytics-selskap, har tilrettelagt en rekke ressurser, både offentlig og til sine kunder, for å forstå det som skjer og gi virksomhetene praktisk hjelp. Ny funksjonalitet i deres løsning Visier People gir innsikt i ansattes risiko og nærhet til hot spots, identifiserer utsatte ansattgrupper og kartlegger hvorfra de ansatte jobber. Folkehelsedata kobles også sammen med interne data for å få et mer komplett bilde. Virksomheten kan da bedre lede og håndtere fjernarbeid, fravær, produktivitet, engasjement og sikkerhet. De nye løsningene er gratis for selskapets kunder.


ServiceNow gir gratis tilgang til en app som kan sende ut informasjon og bekrefte ansattes sikkerhet og lokasjon. Appen, som er kalt Emergency Outreach, er en av ialt fire Emergency-apper som ServiceNow har utviklet på grunn av COVID-19, og som er gratis tilgjengelig både for kunder og ikke-kunder. De andre appene er: Emergency Response Operations, Emergency Exposure Management og Emergency Self Report. Appene er utviklet ved å ta I bruk ServiceNow sin lowcode Now-plattform.

Microsoft snudde seg tidlig rundt og utviklet en egen krisekommunikasjonsapp, Crisis Communication App. Ved hjelp av appen skal virksomheter kunne koordinere sin egen informasjonsdeling og teamsamarbeid i forhold til en dynamisk krise. Appen er utviklet bl.a. ved bruk av Microsoft sin lowcode plattform PowerApps. Appen inneholder tre moduler. For det første kan ansatte rapportere sin arbeidsstatus, for den andre kan ledere bruke appen til å koordinere kriseinformasjon og for det tredje kan appen ta imot RSS-feeder med oppdatert informasjon fra anerkjente kilder. Appen har kommet med flere oppdateringer siden den første lanseringen tidlig i mars.


Apple har lansert et screeningsverktøy og ressurser for å hjelpe folk med å holde seg informert og ta de riktige trinnene for å beskytte helsen sin under spredningen av COVID-19.. Det nye nettstedet COVID-19 og COVID-19-appen er tilgjengelig i AppStore og er opprettet i samarbeid med de amerikanske helsemyndighetene. COVID-19-appen og nettstedet lar brukere svare på en serie med spørsmål rundt risikofaktorer, nylig eksponering og symptomer for seg selv eller en nærstående. På sin egen personlige side vil brukerne motta anbefalinger fra helsemyndighetene om neste trinn, inkludert veiledning om sosial distansering og selvisolering, overvåking av symptomer etc.


Sosiale nettverk


Workplace by Facebook har fra før av en fri plan, Essential, i tillegg til tre ulike nivåer på de kommersielle planene. En av disse planene, Workplace Essential, er nå gjort gratis tilgjengelig i 12 måneder for nødetater og offentlige virksomheter. Ved hjelp av enkle verktøy som videosamtaler, grupper, nyhetsfeed, fildeling og direktemeldinger kan disse virksomhetene dermed holde hele organisasjoner knyttet sammen og informert. Workplace har også som en del av de faste abonnementene en SafetyCheck som kan både finne, kontakte og hjelpe medarbeidere.  

Du kan lese mer om Workplace og COVID-19-relaterte tiltak her. Du kan også kontakte oss for mer informasjon om Workplace by Facebook.


Prepp - Den norskutviklede løsningen Prepp bruker Workplace Chat og en chatbot til å sende ut interninformasjon til ansatte. Fordelen med denne plattformen er at den klarer å trenge gjennom informasjonsstøyen som mange opplever, og at den oppleves som 1 til 1-kommunikasjon. Prepp sitt spesialtilbud relatert til COVID-19 er at de har utviklet egne innholds- og kommunikasjonsmaler som bl.a. er verifisert av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Disse kan eksisterende kunder umiddelbart ta i bruk.


Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Prepp.

Reach – Dette er en ny løsning fra kanadiske IC Thrive, som har mangeårig erfaring fra intranettløsninger. Reach er imidlertid mer et meldingsverktøy som Reach tilbyr gratis så lenge en virksomhet trenger det under COVID-19-krisen. Reach forutsetter ingen nedlastinger eller tilvenninger til nye brukergrensesnitt. Meldingene fra Reach vil i stedet gå ut i kanaler som den ansatte allerede bruker, som Mail, SMS, Microsoft Teams og Slack.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Reach.


Intranettplattformer

Colibo - Danske Colibo er en moderne intranettplattform i skyen, som bl.a. er tatt i bruk av en del norske kommuner. Colibo har gjort sin intranettplattform gratis for alle private og offentlige organisasjoner under koronakrisen, og har satt timeprisen ned til 0 når det gjelder implementering. Det er ingen forutsetninger knyttet til spesialtilbudet.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Colibo.


Unily er en moderne og anerkjent intranettplattform i skyen som bl.a. Equinor bruker internt. Selskapet har laget en guide i 7 trinn for hvordan en bedrift raskt kan få på plass en plattform for fjernarbeid (Remote Work). Selskapet arrangerer også flere webinarer om krisekommunikasjon og fjernarbeid. Unily har fleksible løsninger for selskaper som har planer om å lansere en intranettløsning på kort eller mellomlang sikt.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Unily.

Lumapps - Franske Lumapps, som er en moderne og skybasert intranettplattform, tilbyr en gratis krisekommunikasjonsløsning, Crisis Communications and Business Continuity platform, både til kunder og ikke-kunder. Dette er en «slank» og spisset versjon av Lumapps sin intranettplattform. I den spesialtilpassede versjonen finnes det bl.a. støtte for varslinger, nyheter, communities, kriseledelse etc. Lumapps kan provisjonere brukere både fra Azure AD, Google Identity og via csv-lister. Løsningen er tilgjengelig både på web, iOS og Android. 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Lumapps.


Chatbots

Capacity er et amerikansk AI-selskap som bruker chatbots til å interagere med brukere både på supportspørsmål og knowledge management. I samarbeid med nettstedet HR.com, og basert på pålitelige helsekilder, har Capacity utviklet en gratis Coronavirus Chatbot. Chatboten gir svar på hyppig stilte spørsmål som bl.a. hvordan sprer viruset seg, hva er symptomene og hva bør man gjøre for å holde seg trygg. Chatboten kan også bygges inn på hjemmesider og intranett. 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Capacity.


Kommunikasjonsapper

Blink er en ledende kommunikasjonsapp (kategorien omtales også som «Employee apps». Disse appene er «mobile first» og gjør det lettere og raskere å komme ut med interninformasjon til «First Line Workers». Førstelinjearbeidere er arbeidstakere som møter kunder eller produktet først, i dagligvare og i andre retailvirksomheter, i produksjon, logistikk og anlegg. For bedrifter opp til 500 ansatte lover Blink oppstart nærmest umiddelbart, mens de for større organisasjoner lover oppstart innenfor en frist på 24 timer. Ellers inneholder spesialtilbudet en forlenget gratis prøveperiode, hjelp til oppstart og 24/7-support.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Blink.

Staffbase er en annen ledende kommunikasjonsapp. Staffbase har laget et spesialtilbud hvor de lover lansering i løpet av tre dager. De dropper også oppstartskostnadene hvis man tar i bruk løsningen før 30. juni. Staffbase fremhever verdien av å komme ut med budskap til en hel arbeidsstokk samtidig og i sanntid.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Staffbase.


Beekeeper (NY) har tilbudt et Crisis-Ready Kit, som gir utvidet gratis tilgang til deres kommunikasjonsplattform, utrulling i løpet av 48 timer og en detaljert sjekkliste for krisekommunikasjon. Selskapet har nylig også lagt til nok en gratispakke som selskaper kan bruke for å sikre at deres førstelinjeansatte er trygge og i god kontakt med bedriften.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Beekeeper.

WorkJam (NY) har lansert en «Communication Continuity Package” som inneholder funksjonalitet for kommunikasjon, surveys og trening og som kan lanseres i løpet av 5 dager. Pakken inneholder også funksjonalitet som kan hjelpe bedriftene med å komme i gang med å videreføre eller gjenopprette forretningsprosesser.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Workjam.

Quinyx (NY) er en kombinert kommunikasjons- og bemanningsløsning for førstelinjearbeidere. Selskapet gir nå fri tilgang til sin kommunikasjonsmodul og mobilapp for alle virksomheter som trenger enkel kommunikasjon mellom arbeidsgivere og ansatte. Løsningen gjør det mulig for bedrift og ansatte å oppdatere hverandre både om  virksomhetens status, bemanningsbehov, åpningstider, nye retningslinjer og prosedyrer samt generelle detaljer om hvordan COVID-19 gir seg uttrykk i det daglige.


Samhandling i team

Microsoft Teams er en plattform for samhandling både via videokonferanser, chat og fildeling. Teams inneholder allerede en gratisversjon for alle som har en e-postversjon. Microsoft har opphevet begrensningene som gratisløsningen tidligere hadde i form av antall brukere, og inkluderer nå også videosamtaler i gratisløsningene. Microsoft tilbyr også 6 måneders gratis prøveperiode på sitt Premium Teams-abonnement.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Microsoft Teams eller Yammer, Microsoft sitt sosiale nettverk.

Slack er en kanal- og konversasjonsbasert samhandlingsplattform. Slack har for tiden en gratis plan som tillater en-til-en tale- og videosamtaler, og som gjør det mulig å knytte opp inntil 10 andre applikasjoner. Gratisløsningen har en grense på 10.000 meldinger. For å hjelpe brukere med å komme raskt i gang, har Slack gjort sine opplæringsressurser mer tilgjengelig. Slack tilbyr også gratis ressurser til alle som jobber med COVID-19-forskning eller -hjelp. For nonprofits tilbyr Slack fri tilgang til Standard og Plus-oppgraderinger de neste tre månedene.


Videomøter

Zoom - Audio- og videokonferanseplattformen Zoom har for alvor blitt oppdaget gjennom COVID-19-krisen, både av skoleverket, privatpersoner, foreninger og bedrifter. Zoom har et eget tilbud til privatpersoner, som inkluderer gratis, ubegrenset en-til-en-møter. I tillegg til videomøter kan Zoom også brukes til webinarer. I Kina har Zoom utvidet sin gratis plan for å fjerne begrensninger i forhold til møtetider, pauserom og antall deltakere. I tillegg tilbyr Zoom gratis grunnleggende kontoer til K-12 skoler som er berørt av coronavirus. Grensen på 40 minutter i gratisversjonen er på vei til å bli opphevet, men dette varierer fra land til land.

Cisco Webex - Cisco har kommet ut med gratistilbud for sin Webex-løsning i en rekke land, inkludert Norge, både rettet mot mindre bedrifter og private som trenger å jobbe hjemmefra. Hva som er inkludert i free trials er økt, og inkluderer nå bl.a. støtte for videomøter med opptil 100 deltakere. Ellers har Cisco også laget egne spesialtilbud rettet mot samfunnskritiske funksjoner i privat og offentlig sektor.


Google Hangouts Meet Dette er videkonferanseplattformen til Google, mens Google Hangouts Chat er Google sin meldingsplattform. Hangouts Meets er tilgjengelig uten ekstra kostnader for G Suite eller G Suite Education-kunder. Disse brukerne kan også få tilgang til Enterprise videokonferansefunksjoner, som inkluderer store møter med opptil 250 deltakere, direktesendinger for opptil 100.000 seere og muligheten til å spille inn og lagre videomøter på Google Drive. Tilbudet gjelder til 1. juli 2020.

Loom er et startupselskap som har lansert et verktøy for opptak av skjerm og video direkte i nettleser, og kan f.eks. brukes til lage og sende korte videooppdateringer, instruksjoner etc. Loom kan dermed være veldig nyttig i en remote hverdag. Loom tilbyr ubegrensede opptaksmuligheter fra nå. De har også kuttet prisene på Loom Pro og forlenget lengden på gratis prøvelisenser. Tilbudet gjelder til 1. juli 2020.


Produktivitet

Office 365 (NY) er det mange norske virksomheter som nå har. Men hvis du jobber for en virksomhet som per i dag ikke er lisensiert for bruk av Microsoft Teams, så tilbyr Microsoft et gratis Office 365 E1-tilbud i seks måneder. Hvis du jobber i utdanning og ønsker å sette opp Teams for lærere, studenter og administrasjon, så kan du ta i bruk Office 365 a1. Denne gratis-versjonen av Office 365 er tilgjengelig for alle utdanningsinstitusjoner.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Office 365.


Dokumentsamarbeid

Box – Fildelingsplattformen Box, som selv profilerer sin tjeneste som Cloud Content Management, har fokusert sin ekstrainnsats på innhold og support knyttet til fjernarbeid. Selskapet deler innhold om fjernarbeid både sett fra et virksomhetsståsted, og tips og tricks til fjernarbeidere. Box har også laget en tre-tre trinns guide for hvordan man kan komme i gang med fjernarbeid i skyen, og tilbyr gratis online trening for admin som vil lære beste praksis i fjernarbeid. Box tilbyr gratis 90 dagers prøveversjon på deres Box Business-plan.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Box.


Dropbox, som også er en fildelingsplattform, har konsentrert sitt spesialtilbud for virksomheter som står nærmest COVID-19-krisen. De tilbyr derfor gratis Dropbox Business-abonnement i tre måneder til ideelle og frivillige organisasjoner som har fokus på å bekjempe COVID-19. Virksomheter som jobber for å stoppe viruset eller gi lindring til de som blir påvirket, kan også søke om fri lisens.

Quip, som nå eies av Salesforce, kombinerer dokumenter, regneark og chat i en og samme løsning. Dette gjør at distribuerte team kan samarbeide mer effektivt. Selv om brukerne ikke er på samme sted, kan de jobbe på samme side. Hvis ansatte nå jobber hjemmefra for å forhindre spredning av coronavirus, kan Quip gi gratis tilgang til løsningen med ubegrenset antall brukere og lagring.


Dokumentsignering

Signicat (NY) gir 2 måneders gratis bruk av sin digitale signaturløsning, Signere. Gratistilbudet gjelder Sølvpakken, som normalt har en verdi på 2.490 og inkluderer 20 signaturer per måned. Kampanjen varer ut april, med gratis bruk til og med 30. juni, uten etablering, oppsigelsestid eller binding. Signicat er en norsk leverandør av verktøy for verifisering av identiteter og elektroniske signaturer.

Adobe (NY) utvider sin gratis prøveperiode på Adobe Sign for bedrifter til 90 dager. Tilbudet gjelder ut 31. mai og er uten forpliktelser. Ved bruk av Adobe Sign kan en bedrift administrere kritiske dokumenter og e-signaturer. Adobe Sign har også integrasjoner med apper fra Microsoft og andre ledende tilbydere.

Sikkerhetsprodukter

Atea (NY) gir 90 dager gratis tilgang til ledende sikkerhetsprodukter, for å kunne hjelpe bedrifter hvor mange ansatte nå jobber hjemmefra. I fremtiden vil ansatte også ha behov for å kunne jobbe fra hytta eller på reise, og vil forvente å kunne bruke enhetene de selv ønsker, på en sikker måte.  Ateas hovedprioritet er å hjelpe bedrifter med å fortsette å operere som før, og tilbyr derfor 90 dager gratis tilgang til løsninger som er spesielt godt egnet for å sikre hjemmearbeidsplasser.


Prosjekt- og taskverktøy

Monday.com har gjort sin workflow-plattform gratis tilgjengelig for alle ideelle organisasjoner som jobber for å bekjempe cororanvirusutbruddet. Selskapet gir også støtte til organisasjonene for å få dem i gang på plattformen, raskt og effektivt. Monday.com har lansert en rekke templates som kan gi støtte i forbindelse med fjernarbeid og fjernledelse. Selskapet har også levert nye templates fortløpende.


Airtable (NY) gjør Airtable Pro-planer tilgjengelig gratis og uten tidsbegrensning for ikke-politiske humanitære grupper som jobber med hjelpearbeid i forbindelse med COVID-19. Tilbudet omfatter eksempelvis dugnadsbaserte grupper som er organisert for å bringe dagligvarer ut til eldre eller grupper som samler og distribuerer informasjon om COVID-19 i sine lokalsamfunn.

Bemanningsløsninger

Beeple (NY), som er en bemanningsløsning for førstelinjearbeidere, tilbyr sin plattform gratis i 3 måneder for bedrifter innenfor helsesektoren og dagligvare. Hvis du tilhører en av disse sektorene og du opplever problemer med din nåværende bemanningsløsning, kan du fylle ut et skjema så kontakter Beeple deg for å tilby planleggingsverktøyet sitt gratis. Friperioden kan eventuelt bli forlenget i henhold til retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon.


Employee Feedback

Betterworks - COVID-19-krisens konsekvenser for selskaper, team og enkeltpersoner har vært rask og brutal og arbeidslivet vil trolig aldri bli helt det samme. Organisasjoner må tilpasse seg, når både ansatte, kunder og samarbeidspartnere går over i fjernarbeid. Betterworks gir derfor gratis tilgang til undersøkelser for å forutse, vurdere og overvåke Remote-work-trender. Selskapet gir nå tilgang både til Remote Work Assessment Survey og Remote Work Pulse Survey. Work Pulse Survey er gratis i 90 dager.

Weeve er et AI-basert HR-verktøy som hjelper ledere med å forstå ansattes ferdigheter og interesser, avdekke teambehov og forberede en organisasjon for fremtiden. Dette gjør Weeve blant annet ved hjelp av AI-boten Kim som har organiske konversasjoner med ansatte. Kim kan integreres med alle større meldingsplattformer. De siste ukene har Weeve utviklet en serie pulsverktøy både om COVID-19 og fjernarbeid. Løsningen er gratis for alle virksomheter.


Willis Towers Watson har utviklet en COVID-19 Employee Pulse Survey for å hjelpe kunder med å kartlegge hvordan ansatte takler effekten av COVID-19. Survey-løsningen bygger på erfaringer fra Kina og andre land som tidlig rapporterte virusutbrudd. Gjennom undersøkelsen kan virksomheten få et bilde av de ansattes arbeidsforhold, support, fysisk og mental helse samt hvordan organisasjonen samtidig kan holde fokus på forretningen. Løsningen er gratis for selskapets kunder.

CultureIQ er et selskap som tar temperaturen på selskapets kultur, ved å hente inn all relevant informasjon, både fra pulsundersøkelser, årlige undersøkelser og livssyklusundersøkelser (f.eks. Onboarding og Exit-undersøkelser). Selskapet har derfor fokusert sitt Coronavirus Business Resilience Survey for å hjelpe virksomheter med å kartlegge hvor godt virksomhetens interne kultur takler massive og disruptive endringer i arbeidsforholdene. CultureIQ tilbyr verktøyet både til kunder og ikke-kunder.


Culture Amp er også et kulturdrevet selskap som under COVID-19 har fokusert på virksomhetenes motstandsdyktighet i forhold til kriser. Selskapet har derfor utviklet en egen beredskapsmodul, Emergency Response Survey Template. Denne understøttes av en utvidet beredskapsundersøkelse og en spesiell COVID-19 pulsundersøkelse. Culture Amp mener det er viktig å holde medarbeidere engasjert, lytte og å hente inn verdifulle erfaringer både på kort og lengre sikt.


Questback (NY) har gjort sitt nye feedback-verktøy Qubie gratis tilgjengelig så lenge COVID-19-pandemien varer. Selskapet har også bygget Qubie på nytt for å kunne hjelpe bedriftene med å kontrollere de ansattes helse og velvære og samtidig sikre organisasjonens effektivitet. Mens Questback er mest kjent som et verktøy for undersøkelser, er Qubie en skreddersydd plattform for tilbakemeldinger fra ansatte.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Qubie.

Experience Management

Survey Sparrow er en såkalt Experience Management-plattform som kartlegger hvilke erfaringer og opplevelser både kunder og ansatte har, basert på deres brukerreiser. Plattformen inneholder støtte for å kartlegge sammenhengen mellom ansattopplevelser og kundeopplevelser. Selskapet har nå lansert en gratis selv-hjelpsportal for ansatte med spørreskjema som er klare til bruk. 


Qualtrics - SAP-eidde Qualtrics selskap har lansert en spesialtilpasset feedbackløsning, Remote Work Pulse, for hjelpe bedrifter å håndtere en situasjon hvor størstedelen av arbeidsstokken plutselig er blitt fjernarbeidere. Dette gjør Qualtrics via tre dialogbaserte verktøy, ett som spør om de har det bra, et annet som forsikrer seg om at den ansatte har alt de trenger og et tredje verktøy som hjelper den ansatte i å bli produktiv i et nytt arbeidsmiljø. Qualtrics er spesialister på Experience Management, både i forhold til konsumenter og ansatte.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Qualtrics.


Catchpoint er et annet Experience Management-selskap som har gjort løsninger gratis tilgjengelig. Tilbudet er spesielt bygget rundt tre behov som et selskap kan ha når de flytter store deler av sin virksomhet remote. Det ene er en varslingstjeneste knyttet til kritiske samhandlingsverktøy og SaaS-applikasjoner. Det andre er en tjeneste som monitorerer platttformene som fjernarbeidere jobber på og med, såkalt «endpoint monitorering. Den tredje tjenesten monitorerer de ansattes opplevelse og erfaringer.


Supportplattformer

Dixa (NY) er en dansk løsning for kundeservice og en av Skandinavias raskest voksende SaaS-selskaper. Selskapet har som mål å bryte ned siloene som finnes mellom ulike teknologiplattformer. Dixa kan derfor støtte kunder på tvers av e-post, chat, meldinger og telefon i en felles plattform for bedre kunde- og agentopplevelse. Selskapet tilbyr nå tilgang til sin plattform tom 30. september, og inkluderer i sitt tilbud også gratis og rask onboarding og trening.

E-læring


Litmos, som nå eies av SAP, har gjort ialt 30 kurs gratis tilgjengelig. Læringsstiene i dette programmet er utviklet for å bidra til å etablere beste praksis innen fjernarbeid, opprettholde et høyt nivå på hygiene og mentale velvære for arbeidstakere. Programmet inneholder også egne moduler for lederutvikling i en tid med store endringer og utfordringer. Programmet er gratis tilgjengelig til slutten av juni 2020.

Cornerstone har gjort sin online læringsplattform gratis tilgjengelig på nettet. Inkludert i tilbudet er både innholdsressurser og kurs. Innholdet skal hjelpe folk å beskytte seg selv og andre fra COVID-19, samtidig som man parallelt skal holde fokus og være produktiv. Innholdet om COVID-19 er bygget på oppdatert og kvalitetssikret informasjon fra pålitelige kilder.

Mikrolæring


Motimate – Den norske mikrolæringsplattformen Motimate har utviklet et gratis mikrolæringskurs «Stop the Coronavirus» i samarbeid med apotekkjeden Apotek 1 og kursrådgivere i byrået Folka. Kurset er gratis både for kunder- og ikke-kunder. For kunder kan kurset kopieres inn i kundens Motimate-miljø. For ikke-kunder er det mulig å ta i bruk kurset i et «free-trial»-miljø. Motimate har også utviklet et gratiskurs nummer to som heter «Å jobbe hjemmefra».


Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Motimate.

Kredo som er en mikrolæringplattform fra Tesseract Learning, er gratis tilgjengelig i 90 dager. Spesialtilbudet inneholder et knippe forhåndsbygde kurs om kommunikasjonsferdigheter, Time Management, Informasjonssikkerhet og Aktiv lytting. De er også i gang med å utvikle kurs innenfor temaene COVID-19 og fjernarbeid. Disse vil også være tilgjengelig gratis.


Learning Experience

Innstilled fra PeopleFluent tilbys gratis i 90 dager (tre måneder. Instilled er en såkalt Learning Experience Platform (LXP). Dette er plattformer som har innebygget eller tilgang til store mengder innhold som kan gjøres tilgjengelig for selv-lærende ansatte i en brukervennlig plattform. For å forstå hva en LXP-plattformer er, brukes ofte bildet «Netflixing», dvs. en brukeropplevelse som er basert og i stor grad baserer seg på selv-læring.

Skillsoft har lansert en offentlig portal, Business Continuity Learning Center, med betydelig nyttig og relevant innhold i forhold til krisen, både om selskapsledelse, operativ IT, fjernkommunikasjon og teamledelse. Innholdet er både fra interne og eksterne kilder. Skillsoft eier også LXP-plattformen Percipio, som har forlenget perioden for free trial til 60 dager. Selskapet understreker at i en tid med fjernarbeid og hjemmearbeid kan det være mulig å utforske og utvikle nye ferdigheter.


Linkedin har gjort 16 LinkedIn Learning-kurs gratis tilgjengelig gratis inkludert tips om hvordan en medarbeider kan være mer produktiv og bygge relasjoner når man ikke møtes ansikt til ansikt. Gratiskursene handler også om hvordan man kan bruke virtuelle møteverktøy, som Microsoft Teams, Skype, BlueJeans, Cisco Webex og Zoom). Gratispakken inkluderer også kurs om hvordan man kan balansere forholdet mellom familie og arbeid på en sunn måte.


Kunnskapsdeling

Uman.ai (NY) er en ny plattform for kunnskapsdeling, hvor ansatte på en effektiv måte kan dele og forvalte kunnskap. Ved hjelp av extensions i nettlesere som bl.a. Chrome og Firefox er det mulig å lagre informasjon funnet via søk på nettet, og gjøre den samme informasjonen tilgjengelig for kolleger. Uman.ai kan også integrere med interne systemer for dokumentforvaltning. Uman.ai tilbyr sin løsning gratis ut juni.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om uman.ai.

Hjelp til å komme i gang


The New Company hjelper virksomheter med å finne, velge og ta I bruk nye verktøy på den digitale arbeidsplassen. Noen av leverandørene har vi ekstra god oversikt over og relasjoner til. Dette gjør oss nå i stand til å hjelpe virksomheter raskt i gang med plattformer for intern- og krisekommunikasjon. Dette kan du lese mer om her.

Dette er andre versjon av «Guide til gratis SaaS-ressurserunder COVID-19», publisert14. april.Hvis du har tips om spesialtilbud fra andreSaaS-leverandører til«DigitalWorkplace»som er motivert av COVID-19, så send oss gjerne en melding med informasjon om applikasjon, kategori og spesialtilbudet.


Comments


bottom of page