Våre

 Rapporter 

 • Morten Myrstad

Guide til 50 gratis SaaS-ressurser under COVID-19
Leverandører av digitale skybaserte verktøy verden over har nå trådt til med spesialpakker, gratis lisenser eller fritt innhold for å hjelpe virksomheter under COVID-19. Vi har laget en guide til 50 spesialtilbud rettet inn mot digital arbeidsplass, og vil oppdatere listen løpende.

Oppdatert 14.april med 6 nye kategorier og 10 nye spesialtilbud. Hvis du har tips om spesialtilbud fra andre SaaS-leverandører til digital arbeidsplass motivert av COVID-19, send oss gjerne en mail med informasjon om applikasjon, kategori og spesialtilbudet.

Vi har konsentrert oss om å få med oss SaaS-kategorier som vi vet er aktuell innenfor «Digital Workplace» i norske virksomheter, selv om ikke leverandøren er norsk. Hvis løsningen er nyskapende, så tar vi også med nykommere du sikkert aldri har hørt om. Vi har ikke tatt med skolesektoren, da vi der ser at det er etablert levende miljøer for å dele kunnskap om undervisningsmetoder og læringsteknologi, bl.a. «Korona-dugnad for digitale lærere».


Mer informasjon om listen

Ett av kriteriene for å komme med på listen er at selskapet har gjort løsningen sin tilgjengelig for en lengre periode enn en vanlig prøvetid. Mens «free-trial»-planer en SaaS-løsning vanligvis er 14 eller 30 dager, har vi nå sett spesialtilbud både på 90 og 100 dager, eller «så lenge COVID-19-krisen varer». En annen vri er at SaaS-leverandøren kutter implementeringskostnadene på en ny løsning. En tredje kategori spesialtilbud er at teknologileverandøren har laget en spesialtilpasset løsning, f.eks. bygget på sin standard-løsning, men «slanket» og spisset inn mot krisekommunikasjon eller fjernarbeid. En fjerde kategori spesialtilbud er at leverandøren har laget skreddersydd innhold, ofte i samarbeid med en tredjepart med kunnskap om COVID-19 eller «Remote Work». En femte modell er at leverandøren har bygget ny og verdiøkende funksjonalitet inn i sin løsning, uten å ta seg betalt for den nye funksjonaliteten.


Vi har sortert spesialtilbudene etter kategorier eller bruksområder. Dette er kategoriene vi har med i denne omgang:


 • Krisehåndtering

 • Sosiale nettverk

 • Intranettplattformer

 • Chatbots

 • Kommunikasjonsapper

 • Samhandling i team

 • Videomøter

 • Produktivitet (NY)

 • Dokumentsamarbeid

 • Dokumentsignering (NY)

 • Sikkerhetsprodukter (NY)

 • Prosjekt- og taskverktøy

 • Bemanningsløsninger (NY)

 • Employee Feedback

 • Experience Management