Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Fra hjemmekontor til «jobb hvor som helst ifra»?


Etter måneder med jobbing fra hjemmekontor, lurer du gjerne på hvordan fremtidens kontorarbeidsplass vil se ut? Kanskje vil vi ikke lenger snakke om «kontoret» eller om «arbeidsplassen», men om arbeidsoppgavene som i prinsippet kan utføres fra hvor som helst?

Underveis mot en slik fremtid blir gjerne «jobb» et virtuelt begrep, teamet blir det som gir oss tilbakemeldinger og tilhørighet mens visjon og kultur blir det som binder selskapet sammen og gir selskapet retning. I denne bloggposten ser vi på den digitale arbeidsplassen og «Future of Work». – post-COVID-19.


Work From Home – en vellykket test

I dag jobber majoriteten av verdens 250 millioner kontoransatte hjemmefra eller «remote» på grunn av en pandemi som har rammet globalt.  Da det ble klart at arbeidsplasser måtte stenge ned på grunn av spredningsrisikoen ved COVID-19, var jobbing hjemmefra det som holdt hjulene i gang i de kontortunge virksomhetene. Imponerende raskt klarte bedrifter og offentlige etater å få sine ansatte i gang igjen, ved hjelp av infrastruktur som PC, nettverk og tilgang til videomøter.

Samtidig er det ingen tvil om at virksomhetene som allerede hadde kommet et stykke på vei i sin digitalisering, gjennom skybaserte plattformer for kommunikasjon og samhandling, klarte denne overgangen langt mer smertefritt enn virksomheter som fortsatt var avhengig av mer tradisjonelle systemer.


Work From Home – kommet for å bli

Diskusjonen om «Work From Home» har ført til økt eller redusert produktivitet, er neppe over. Men det har fungert, og arbeidsoppgavene har blitt utført. Til tross for at omgivelsene rundt hjemmekontoret ikke har vært optimale, eksempelvis med partnere, barn, husdyr, kolleger og kunder som alle har konkurrert om tid, plass og oppmerksomhet. Ved en mer organisert og planlagt strategi for jobbing hjemmefra, post COVID-19, vil komplikasjonene være færre og oppsidepotensialet desto større.

Vi mangler gode begreper

Et problem akkurat nå er at vi mangler gode, felles begreper for å beskrive mulighetene. «Remote Work» og «Fjernarbeid» er begge ord som forutsetter at det finnes et sentrum. Mens mange teknologiselskaper bygger sin organisasjon ene og alene ved hjelp av remote medarbeidere og dermed har avviklet ideen om et hovedkontor fullstendig. Disse virksomhetene har altså intet sentrum.


Et annet sett av begreper er hva som skjer når vi skal prøve å tilpasse oss de ulike fasene av pandemien. «Return to Work» eller «Tilbake til jobben» er ord som indikerer at vi både fysisk og praktisk er på vei tilbake, nærmest som etter en ferie eller permisjon. Mens vi faktisk har vært på jobben og utført våre arbeidsoppgaver hele tiden! Bare hjemmefra!

Behov for begrepsopprydding

Mangelen på gode, presise og felles begreper indikerer at vi står overfor et betydelig paradigmeskifte; med store omveltninger som det gjerne går tiår mellom at vi får oppleve. Samtidig er begrepene vi bruker, en miks av verdier og egenskaper som knyttes både til individ, team og virksomhet, men sjelden på en systematisk måte. Nedenfor forsøker vi oss på en begrepsopprydding som kan hjelpe virksomhetene når de nå skal utforme sin digitale strategi nyttet til fremtidens arbeidsplass. Men tips oss gjerne om du har andre forslag!

Fjernarbeid


Fjernarbeid er faktisk et begrep som har vært i bruk i over 20 år før COVID-19, og har også sin regulering både i lovverk og avtaler mellom partene i arbeidslivet.