• Shila Mohammadi

Er sosiale kommunikasjonskanaler kun for skrivebordsarbeidere?Moderne løsninger for interninformasjon er sosiale kommunikasjonskanaler som «Workplace by Facebook», «Yammer» eller såkalte kommunikasjonsapps. Nå kan endelig «firstline workers», eller førstelinjearbeidere, få tilgang til interninformasjonen de også. Likevel ser vi at bedrifter har utfordringer med å få denne målgruppen til å ta i bruk den nye interne kommunikasjonskanalen. Vil de ikke ha informasjon allikevel?


Fra PC til mobil

I bedrifter har man historisk sett servert interninformasjon via intranett, og med tilgang via PC. Som en konsekvens ble en stor del av arbeidsstokken, førstelinjearbeiderne, uteglemt eller utestengt. Dette er medarbeidere som jobber fysisk med produkter eller kunder, og som regel uten tilgang til egen PC. Men med lanseringen av sosiale kommunikasjonskanaler via mobil, er situasjonen annerledes. Nå som informasjon er mer tilgjengelig også for dem, er det likevel utfordrende å få de til å ta det i bruk.


Tilpasset informasjon

Men hva er egentlig problemet? Førstelinjearbeiderne er like sultne på informasjon som skrivebordsmedarbeidere er kaffetørste. Men det er viktig at informasjonen er tilpasset målgruppen, og oppleves som relevant. Informasjon om organisatoriske endringer, statistikker og generell bedriftsinformasjon som skrivebordsmedarbeidere kan finne nyttig, vil ikke alene gjøre plattformen tilstrekkelig interessant for den nye målgruppen.


Hva engasjerer?

Informasjon som førstelinjearbeidere gjerne vil ha mest nytte av, er informasjon som «alle andre» allerede vet, eller enkelt har tilgang til via kontoret, møter eller PC. Eksempler på dette kan være spørsmål som når lønnen blir utbetalt (nyansatt), eller hvilke goder man egentlig har tilgang til (etablert ansatt). Felles for alle er informasjon om den neste firmafesten eller rett og slett hva som står på ukens lunsjmeny. Dette er informasjon førstelinjearbeidere vil ha.


Bygg tillit langsiktig

Når de elementære informasjonsbehovene er dekket kan vi bevege oss oppover behovspyramiden til førstelinjearbeiderne og også inkludere deres behov for mer bedriftsrettet informasjon.Når du har fanget oppmerksomheten deres, kan både beste praksis og bedriftsstrategier deles. Her handler det om å gi og ta. Del nyttig og målrettet informasjon, og høst godene av å ha motiverte medarbeidere som lytter til deg.


© 2021 av The New Company. Personvernerklæring.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn - Grey Circle