top of page

Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Er din virksomhet digitalt moden?


Digital modenhet er et begrep som er i vinden. Begrepet i seg selv kan virke selvforklarende, men hva er det som ligger bak? Gjennom en digital modenhetsanalyse kan din virksomhet oppnå en smidig og effektiv overgang til en stadig mer digital arbeidshverdag.


En kontinuerlig utvikling


I 1998 var det få som trodde at internett kom til å bli en sømløst integrert del av hverdagen vår. 20 år senere kan de fleste av oss ikke tenke oss en hverdag uten. Moderne digitale verktøy stiller også høye krav til bedriftene. Digital modenhet (fra det engelske Digital Maturity) handler om å utvikle en kultur som både sikrer at de beste systemene er på plass, men også at menneskene som bruker dem vet hvordan de skal brukes som effektive arbeidsverktøy.


Særpreg ved digital modenhet


Det er mange elementer som er med på å danne et bilde av modenheten til en organisasjon, men de viktigste aspektene kan deles inn i tre. Først og fremst vil en mer moden organisasjon utnytte mulighetene som nye digitale verktøy gir til å endre praksis og rutiner, fremfor å bruke nye verktøy til å gjøre akkurat det samme som man gjorde tidligere. Dernest utnytter en digitalt moden organisasjon seg av mulighetene for faktabaserte beslutninger. Gjennom moderne løsninger kan man samle inn uendelig med data som kan danne grunnlaget for et skifte fra beslutningsprosesser preget av subjektivitet til en hverdag hvor objektive argumenter dominerer.


Et tredje særtrekk ved digital modenhet dreier seg kanskje ikke overraskende om bevissthet omkring brukervennlig design og funksjonalitet. For å oppnå en vellykket transformasjon til en mer digital arbeidsplass er kunnskap og bevissthet omkring hva som er god brukervennlighet i digitale systemer avgjørende.


Umoden, men fremoverlent?


Det kan nok være naturlig å sette et spørsmålstegn ved om det i det hele tatt er mulig å være digitalt moden, eller om man alltid til en viss grad vil være digitalt umoden. Umodenhet i denne sammenheng vil f.eks. kunne være nysgjerrighet, åpenhet og lærevillighet i forhold til endring. Ettersom vi vet at hastigheten på utvikling av ny teknologi øker eksponentielt, vil selv de mest fremoverlente organisasjonene aldri klare å være på helt på topp innenfor alle områder til enhver tid. Dermed vil graden av modenhet avhenge av hvor man legger listen.


Digitale modenhetsanalyser


Årsaken til at begrepet digital modenhet har fått vind i seilene handler om nytteverdien som ligger i modenhetsanalyser. Disse gjennomføres vanligvis som en grundig kartlegging av styrker og svakheter i den digitale satsingen hos den aktuelle organisasjonen. Denne analysen brukes deretter til å bygge en kultur for å sikre en mer effektiv utvikling mot en mer moden organisasjon.
Comments


bottom of page