top of page

Våre

 Rapporter 

  • Shila

Brukerscenarier - en smart metode for å velge rett teknologi


En vellykket anskaffelse av digital teknologi starter med å sette brukeren i sentrum og bevege seg vekk fra tradisjonelle exceloppstillinger av funksjonalitet. Å utarbeide brukerscenarier vil gi både smartere beslutninger, men også trygghet i valget. Bonusen er fornøyde medarbeidere og enklere onboarding!


Excel passer ikke til alt


Bruker du fremdeles Excel for å kartlegge funksjoner en ny applikasjon må ha? Dette vil ikke nødvendigvis gi deg det du vil ha - nemlig løsningen som best dekker brukernes og virksomhetens behov. Problemet med å presentere funksjonaliteten de ulike løsningene har i en exceloppstilling er at man ofte ikke fanger hele bildet. Ja, kanskje gir det detaljerte fokuset på teknisk funksjonalitet en falsk trygghet. Derfor anbefaler vi at du kommer deg ut av det komplekse excelskjemaet og fokuserer på hva teknologien kan brukes til.


Hva er brukerscenarier?


Et brukerscenario er enkelt forklart en kort historie om en spesifikk bruker og et spesifikt behov. Brukerscenarier er en effektiv metode for å fremstille et behov fra en brukers perspektiv.


Å anvende denne metoden gir deg flere fordeler


  • utfordrer dine egne antakelser om hvordan problemet kan løses

  • det blir enklere å formidle verdien til de ansatte som skal ta løsningen i bruk

  • enklere å prioritere

  • enklere å forstå


Brukeren i sentrum


Det er brukeren, ikke systemet som står i sentrum når du utarbeider gode brukerscenarier. Denne metoden krever at man forstår brukeren, deres behov og deres daglige utfordringer.


Inspirasjon fra reelle brukere (ansatte) og deres konkrete behov kan du hente eksempelvis via intervjuer eller workshops. Både intervjuer og workshops kan akkurat nå gjennomføres virtuelt. Illustrasjonen nedenfor viser en metode en slik workshop kan gjennomføres på. Prosessen vil hjelpe andre prosjektdeltagere å forstå hvilke utfordringer ansatte står ovenfor.

Scenarier som navigasjon


Når du har utarbeidet gode brukerscenarier bør du prioritere brukerscenariene som er viktigst, som kan løse de største utfordringene best og som dermed bør telle mest i forhold til valg. Neste steg i evalueringen er å vurdere i hvilken grad den enkelte plattform støtter det beskrevne brukerscenariet. Her anbefaler vi å etablere et testmiljø og tilrettelegge for at brukere får ta del i testing og sammenligne løsningene med hverandre.


Fortell historiene


Når avgjørelsen er tatt, har du samtidig gjort jobben din med lansering, opplæring og formidling enklere! Synliggjør gevinstene med den nye digitale løsningen gjennom de utvalgte brukerhistoriene. Brukerhistorier setter brukerne inn i en forståelig kontekst med kjente rammer. Derfor vil brukerne raskere og lettere forstå verdien av en ny digital løsning.


Gir bedre employee experience!


Brukerdrevne beslutningsprosesser er et steg i retning av god employee experience. Alt vi gjør for å forstå brukerne, deres behov og deres arbeidshverdag bedre, er et steg i riktig retning. Brukerhistorier er en god metode for å identifisere og dokumentere brukerinnsikt og senere glede dem med den valgte digitale løsningen.


Comments


bottom of page