top of page

Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Clubhouse og sosial audio er kommet for å bli


Er Clubhouse kommet for å bli. Clubhouse drop-in audio. Social audio. Blogpost fra The New Company

Er Clubhouse en hype som vil gå over? Fremtidens sosiale nettverk? Eller vil Clubhouse bli kjøpt eller kopiert av Twitter, Facebook og andre? Vi tror at Clubhouse er kommet for å bli, men at vi også kommer til å få se social audio som en viktig funksjonalitet i andre plattformer.


Etter at Clubhouse ble forsiktig lansert i april 2020, har utviklingen virkelig tatt av i 2021. I midten av februar ble det meldt at Clubhouse har passert 8 millioner brukere, og fortsatt er Clubhouse kun tilgjengelig på iOS-telefoner og krever en invitasjon. Når plattformen blir åpen, og også Android-brukere kan ta Clubhouse i bruk (trolig i mars), vil utviklingen skyte ytterligere fart.


Hvorfor den økte interessen for lyd?

Hva kommer det så av at lyd plutselig er blitt så attraktivt? Rent teknisk skyldes det at teknologien er kommet dit at det nå er mulig for sendere og mottakere i en samtale å oppleve lyd samtidig i masseformat. Større grupper kan dermed delta i en samtale i sanntid og uten noen ubehagelig tidsforskyvelse mellom de som snakker og de som lytter. Dette gjør samtidig samtalen mer naturlig og intuitiv.


Nok med tekst, bilder og video?

Helt fra vi tok i bruk sosiale medier, så har tekst vært det dominerende dialogformatet, både via blogging, posting, tweeting, comments, messaging etc. Med Pinterest (lansert 2009), Instagram (lansert 2010) og SnapChat (lansert 2011) har den visuelle fortellerformen for mange vist seg langt mer engasjerende enn tekst. Parallelt har video utviklet seg, fra YouTube ble lansert i 2005, men kanskje først i de siste årene har video og bevegelige bilder blitt virkelig sosial, både ved at Facebook, Instagram, Linkedin og Twitter har lansert stories og ved at TikTok (lansert i 2016) har gjort video og lekent på en ny måte. Så hva skal vi egentlig med et format som er rendyrket for audio?

Gir audio en annerledes opplevelse?

Både på og utenfor Clubhouse diskuteres det nå hva som er særegent med sosial audio. De fleste som har besøkt Clubhouse selv, opplever at dialogen er annerledes: Den er allsidig, allestedsværende, til stede i øyeblikket, kontekstuell og effektiv. I tillegg har det blitt skapt en særegen samtalekultur, med diskusjonsrom som representerer et stort mangfold, moderatorer som bidrar til økt synlighet og lav terskel for å delta, deltakere som har både evne og vilje til å vente til man kan ta ordet og som samtidig viser stor respekt for andres synspunkter etc. Men ja, selvsagt finnes det også her diskusjoner uten mål og mening, utover å promotere den som snakker. Men i sum mener jeg klart og tydelig: Social audio skiller seg så langt vesentlig fra andre dialogformater.


Konkurrentene er allerede godt i gang

Selv om Clubhouse har fått et forsprang, så vet vi at Twitter med Twitter Spaces er i beta og rett rundt hjørnet med en større lansering. Det ryktes at Facebook jobber med en Clubhouse-kopi, mens Mark Cuban er co-founder på en plattform som kombinerer podcast og social audio kalt Fireside. Den anerkjente analytikeren Jeremiah Owyang har i denne bloggposten analysert fremtiden for sosial audio. Inspirert bl.a. av Owyang har vi både invitert til en debatt på Clubhouse om «Clubhouse in the Workplace» og laget en Twitter-liste med social audio-apper, en liste som nå inneholder mer enn 50 apper. Det interessante med disse appene er at de representerer et stort mangfold i hvordan de tar i bruk audio, fra sosiale nettverk til læringsplattformer til smart samhandling for remote bedrifter.

Er sosial audio et produkt eller en feature?

Et spørsmål som mange stiller er også: Er Clubhouse og social audio et produkt eller en feature? Vi tror begge deler. Som feature kommer audio til å bli bygget inn i alle de toneangivende sosiale plattformene, men da gjerne som en tilleggsfunksjon, ikke som en egen app. For Facebook sin del kan kanskje audio vise seg å ha vel så stor verdi for Facebook grupper som for ordinære profiler og sider? Og hvorfor skulle ikke ledere og bedrifter ønske å invitere til dialoger og fokusgrupper på Linkedin, hvor de raskt kan få tilbakemeldinger og alternative synspunkter fra markedet? Samtidig som de fremstår som agile, transparente og lyttende?


Integrasjoner og API-er

Det meldes også at audio-teknologien som ligger under Clubhouse er levert av kinesiske Agora. Også andre sosial audio-apper bruker Agora, og hvis vi skal spå om fremtiden basert på utviklingen av andre teknologier, så er trolig API-er for social audio rett rundt hjørnet. Da vil vi kanskje få se social audio-konsepter lansert av CRM-plattformer som SalesForce og oppkjøpte Slack – i fellesskap? Ja det vil trolig også bli mulig å bygge social audio inn i websider, apper, intranett og samhandlingsplattformer. Mer eller mindre i et sømløst samspill med annen funksjonalitet.

Hva med fremtiden for podcaster?

Ettersom Clubhouse baserer seg på audio, på samme måte som podcaster, så har mange også spurt om fremtiden for podcaster. Foreløpig finnes det ingen konsensus. Noen tror at social audio vil trekke lyttere vekk fra podcaster, rett og slett fordi vi som konsumenter har begrenset med tid, og fordi social audio og podcaster har nokså like forbruksmønstre. Andre tror at social audio og podcaster kan leve godt side om side med hverandre, og har også eksperimentert både med en social audio-diskusjon før et podcast-opptak, og en happy hour-diskusjon i Clubhouse etter et podcast-opptak. En forskjell er at en podcast gjerne er en mer gjennomført profesjonell produksjon, mens en diskusjon i et social audio-rom i større grad kan ta en ny og overraskende retning. Så langt har Clubhouse ingen funksjonalitet for opptak fra et diskusjonsrom, og understreker også at eventuelle opptak må ha deltakernes samtykke. Det er likevel ikke tilfeldig at også Spotify vurderes som en av de mulige fremtidige spillerne innenfor social audio, etter at de har brukt millioner av dollar på oppkjøp av podcast-plattformer.


Vil Clubhouse kunne bli kannibalisert?

Enn så lenge er det ikke flere brukere på Clubhouse enn at det er fullt mulig å finne frem til temaer og rom som du er interessert i. En egen Club-funksjon gjør det også mulig å rekruttere følgere innenfor et bestemt tema. Men hva vil skje med mangfoldet, etter hvert som Clubhouse vokser? Blant de vel 50 sosiale audio-appene vi har funnet, så finnes det flere som har rettet seg inn mot bestemte demografier. Eksempelvis har indiske Leher mer enn 1 million brukere i sin diskusjonsapp, som nå støtter ren audio i tillegg til videosamtaler. I Midt-Østen har Yalla vunnet terreng. En annen gruppe apper satser på mer lekne samtaler i et nettverk med venner. Og ennå en gruppe satser på distribusjon av korte podcast-lignende episoder, som deles innenfor et sosialt nettverk. Her er det trolig bare fantasien som setter grenser for nye audio-konsepter. Hvorvidt de vil finne sin plass innenfor eller utenfor Clubhouse, gjenstår å se.

Er Clubhouse sin største styrke kultur?

Clubhouse som plattform kan altså komme til å bli truet fra flere kanter, både fra de store sosiale nettverkene, podcast- og audioplattformer som Spotify og fra nykommere som finner en nisje, enten basert på funksjonalitet eller på demografi eller interesser. Mange har ment at fordi Clubhouse på mange måter appellerer til den såkalte interessegrafen, mer enn den sosiale vennegrafen til Facebook, så vil Twitter være den mest naturlige partneren i fremtiden. Men basert på det vi har sett av Twitter Spaces så langt, så er det fortsatt tekst som er Twitter sin styrke, samtidig som debattene på Twitter ikke nødvendigvis beskrives som nysgjerrig, varm og imøtekommende? Så kanskje blir audio på Twitter i fremtiden et supplement, mens Clubhouse forblir det genuine sosiale audio-nettverket? Vi tror på dette scenariet, og at det derfor vil være plass både til Clubhouse, Twitter Spaces og andre måter å ta i bruk sosial audio på.

Delta som menneske, ikke som bedrift

Hva så med mulighetene for næringslivet med Clubhouse og social audio? Ja, hva med branding, markedsføring og salg? Gründerne bak Clubhouse har gjort det klart at det er mennesker, ikke virksomheter, som inviteres til å opprette en brukerprofil i i Clubhouse. Så pass på – ikke ta i bruk logo-profiler på Clubhouse! Samtidig er det ingen tvil om at Clubhouse er en unik mulighet til å bygge nettverk, og å løfte frem temaer som er viktige for en virksomhet. Men i denne fasen av Clubhouse tror vi det er viktigere for bedrifter å lytte enn å snakke, viktigere å lage gode samtalearenaer enn å dominere dem, og viktigere å gi andre en voice enn å være en voice.


Relevante events, bloggposter og videoer om sosial audio


Clubhouse- og sosial audio-debatten fortsetter - på Clubhouse tirsdag 9.3. kl. 12

(Flere lenker under videoen)


Commentaires


bottom of page