top of page

Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Bruk Yammer som sosialt intranett i Microsoft 365


Hvis noen fortsatt har vært i tvil om Microsofts vilje til å satse på Yammer, burde enhver tvil fordufte etter at Microsoft sin store samhandlingskonferanse Ignite fant sted i september. Det investeres nå i Yammer på alle fronter: Nytt design, nye funksjoner, nye integrasjoner og ny webteknologi.


Hvis du representerer en virksomhet som har implementert Yammer, men ikke helt fått det til, eller en Microsoft 365-kunde som gjerne vil utnytte det faktum at Yammer allerede er betalt for via M365-lisensene, ja så bør du ta en ny kikk på Yammer. Og hvis du ønsker å standardisere på Microsoft-teknologi, ja så er og blir Yammer det sosiale nettverket i Microsoft sitt univers.

Økt engasjement

Nå er jo ikke det noe unikt for Yammer, men følgende nøkkeltall post COVID-19 kan kanskje gi en indikasjon på at interessen hos kunder og brukere er økende: Rekrutteringshastigheten av nye gruppemedlemmer i Yammer-nettverkene er doblet, nøkkeltall for engasjement rundt poster og diskusjoner har vokst 3,5-gangen og antall deltakere i live events er 5-doblet. Det kan samtidig være verdt å nevne at Yammer vokste i engasjement også pre-COVID.

Year of Yammer

Microsoft har kalt 2020 for the Year of Yammer. Det kan selvsagt tolkes som marketing talk. Men bevisene begynner nå å bli mange: Etter 12-18 måneders utviklingstid er Yammer bygget helt opp fra grunnen av med ny teknologi, nytt design og brukergrensesnitt. Ny funksjonalitet lanseres løpende, f.eks. knyttet til grupper, posting, engasjement, video, events etc. For det tredje har Yammer økt rekkevidden og gjort Yammer-innhold tilgjengelig via smarte integrasjoner med Outlook, SharePoint og Microsoft Teams. Og som et fjerde moment vil nye versjoner av Yammer komme som såkalte Progressive Web Apps (PWA), en webbasert teknologi som er et alternativ til native Apple- og Android-apper.

What´s in it for you?

En av de viktigste forbedringene som nye Yammer bringer med seg, er et mye mer vennlig og inviterende brukergrensesnitt. Dette uttrykker seg både i det grunnleggende designet, i farger, fonter og i vektingen av elementene på sidene. Men fordi nye Yammer også har en mye sterkere støtte for bilder, emojis, videoer, previews av artikler og dokumenter, så blir hele brukeropplevelsen både mer behagelig og engasjerende.Inntrykket blir forsterkes av spennende og visuelt innhold som blir publisert og delt.

Live Events er en vinner

Det er ingen tvil om at Microsoft sov i timen da Facebook for noen år tilbake lanserte Workplace from Facebook. En av de store vinnerkortene for Workplace var Live Video, som kunne gi toppledere muligheten til å formidle budskap og engasjere ansatte via videosendte allmannamøter. Både Events og Video var funksjonalitet som «The Old Yammer» manglet fullstendig. Nå er video og events i ferd med å bli en vinnermelodi for Yammer. I bakgrunnen er det videoplattformen Streams som gjør grovarbeidet, og i Microsoft 365-plattformen er Live Video tilgjengelig både via Streams, Teams og Yammer. Men det Yammer kan tilby, er Live Events knyttet til hver Yammer-gruppe og med interaktivitet ikke bare i Q&A-format og under Live-sendingen, men også som fortløpende diskusjoner etter selve live-sendingen.

Communities er det nye ordet

I en Microsoft-verden hvor Microsoft for noen år tilbake lanserte «Office 365 Groups», hvor «Microsoft Teams» ble lansert som den nye samhandlingsløsningen for «teams» og de sosiale objektene i Yammer fortsatt het «Grupper», så var det ikke rart om både superbrukere og sluttbrukere ble forvirret. Hvilke verktøy var det meningen at man skulle bruke til hva - ikke minst når skulle man bruke Yammer og når skulle man bruke Teams? Yammer gjør nå et forsøk på å rydde opp i en del av forvirringen ved å kalle gruppene i Yammer for «Communities», eller "Fellesskap" på norsk. Vi tenker det er et smart valg, bl.a. fordi communities gir assosiasjoner til interesser og samtaler på tvers i en organisasjon, enten disse er jobbrelaterte eller ikke. Teams, til sammenligning, er samhandlingsrom knyttet til jobb i mindre, organisatoriske grupper og avdelinger. Punktum.

Engasjement er ord nummer to

Når Microsoft har endret navn på de sosiale objektene i Yammer fra grupper til communities, så er det også for å poengtere at dette er steder hvor vi finner sammen - på jobben – rundt temaer og interesser og helt uavhengig av om vi kjenner hverandre eller ikke. Svært mye av de nye funksjonene som Yammer nå lanserer er derfor ment å skape økt engasjement. Community-begreper er også emosjonelt viktig, fordi det handler om tilhørighet, identitet og relasjoner. I tillegg jobber Yammer hardt med å introdusere engasjerende og interaktivt innhold som polls (meningsmålinger), mentions (muligheten til å tagge en kollega, leder eller ekspert), reactions (ikke bare likes, men alle typer emosjonelle emojis), i tillegg til funksjoner som Live Events. Vi tror ikke det er tilstrekkelig til å vinne kampen mot Workplace from Facebook, men kanskje tilstrekkelig til å unngå å tape .....

Kunnskapsdeling er ord nummer tre

Allerede før det nye Yammer-designet ble lansert, hadde Yammer introdusert Questions & Answers som en sentral funksjonalitet. Det Microsoft har oppdaget er at kunnskapsdeling har en tredelt verdi: 1) Det er helt avgjørende, både for virksomheter og ansatte, å øke og dele kunnskap internt i virksomheten. 2) Vi, som ansatte, synes det både er engasjerende og morsomt å lære nye ting, og til og med å sammenligne vår kunnskapsutvikling med andre. 3) Vi alle sliter med å finne og gjenfinne kunnskap som vi kan ha nytte av «in the flow of work». 

I første omgang har Yammer lansert smarte funksjoner for å kunne stille spørsmål, verifisere og premiere svar internt i Yammer. Dette utvides nå til å inkludere koblinger både mot søk og mot Microsoft sin nye satsing for kunnskapsforvaltning, Project Cortex. Så kanskje er det riktige og viktige spørsmålet å stille: Er Yammer ikke et sosialt nettverk, men et kunnskapsnettverk?


En personlig historie – et lite mellomrom

Det er faktisk over 8 år siden at Microsoft kjøpte Yammer. Vi, som konsulenter, på vegne av kunder, var enormt frustrert over mangelen på utvikling og integrasjon etter oppkjøpet. Vi besøkte faktisk Yammer i San Fransisco og kunne ved selvsyn se at det var mange hundre utviklere som hver eneste dag jobbet med å utvikle Yammer. Så vi visste at alle fortellingene om Yammers død trolig var falske. Ja, vi fikk også snakket med produktsjefen og forstod at det hverken stod på idekraften eller viljen i utviklingsteamet.

Men – lite skjedde. 

Økosystem er ord nummer fire – and the winner?

Det er derfor med stor glede vi ser at Yammer fortsatt lever. Det det ser ut til at «nye» Yammer har lykkes med å posisjonere Yammer internt i Microsoft som en mer sentral byggekloss i den digitale arbeidsplassen. Vi ser akkurat nå 3 bevis for dette:

  • Yammer har lansert en integrasjon med Outlook som gjør det mulig ikke bare «lese» Yammer-poster via Outlook, men å interagere med brukerne via Yammer direkte i Outlook.

  • Yammer har lansert en ny modell for innbygging av Yammer-innhold i SharePoint Sites, men har også laget en smart løsning for hvordan SharePoint-innhold kan bli delt og diskutert i Yammer.

  • Yammer har lansert en egen Teams app – Community for Teams – som gjør det mulig å få en fullstendig Yammer-opplevelse i Teams – uten å måtte forlate Teams.


Hva blir da vår endelige anbefaling?

Vi mener fortsatt at Workplace fra Facebook ligger et hestehode foran Yammer, når man sammenligner de sosiale plattformene funksjon for funksjon. Men Yammer har, i tillegg til de stadig bedre integrasjonene med øvrige Microsoft-applikasjoner, fordelen av å følge med som en del av Microsoft 365-lisensen. Uansett er et sosialt nettverk også avhengig av å bli næret gjennom aktiv deltakelse fra ledere, fagmiljøer og community managers. Hvis din virksomhet ønsker å standardisere på Microsoft-løsninger, er derfor Nye Yammer en god anledning til å lansere eller relansere Yammer overfor dine ansatte.

Comments


bottom of page