Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Bruk Yammer som sosialt intranett i Microsoft 365


Hvis noen fortsatt har vært i tvil om Microsofts vilje til å satse på Yammer, burde enhver tvil fordufte etter at Microsoft sin store samhandlingskonferanse Ignite fant sted i september. Det investeres nå i Yammer på alle fronter: Nytt design, nye funksjoner, nye integrasjoner og ny webteknologi.


Hvis du representerer en virksomhet som har implementert Yammer, men ikke helt fått det til, eller en Microsoft 365-kunde som gjerne vil utnytte det faktum at Yammer allerede er betalt for via M365-lisensene, ja så bør du ta en ny kikk på Yammer. Og hvis du ønsker å standardisere på Microsoft-teknologi, ja så er og blir Yammer det sosiale nettverket i Microsoft sitt univers.

Økt engasjement

Nå er jo ikke det noe unikt for Yammer, men følgende nøkkeltall post COVID-19 kan kanskje gi en indikasjon på at interessen hos kunder og brukere er økende: Rekrutteringshastigheten av nye gruppemedlemmer i Yammer-nettverkene er doblet, nøkkeltall for engasjement rundt poster og diskusjoner har vokst 3,5-gangen og antall deltakere i live events er 5-doblet. Det kan samtidig være verdt å nevne at Yammer vokste i engasjement også pre-COVID.

Year of Yammer

Microsoft har kalt 2020 for the Year of Yammer. Det kan selvsagt tolkes som marketing talk. Men bevisene begynner nå å bli mange: Etter 12-18 måneders utviklingstid er Yammer bygget helt opp fra grunnen av med ny teknologi, nytt design og brukergrensesnitt. Ny funksjonalitet lanseres løpende, f.eks. knyttet til grupper, posting, engasjement, video, events etc. For det tredje har Yammer økt rekkevidden og gjort Yammer-innhold tilgjengelig via smarte integrasjoner med Outlook, SharePoint og Microsoft Teams. Og som et fjerde moment vil nye versjoner av Yammer komme som såkalte Progressive Web Apps (PWA), en webbasert teknologi som er et alternativ til native Apple- og Android-apper.

What´s in it for you?

En av de viktigste forbedringene som nye Yammer bringer med seg, er et mye mer vennlig og inviterende brukergrensesnitt. Dette uttrykker seg både i det grunnleggende designet, i farger, fonter og i vektingen av elementene på sidene. Men fordi nye Yammer også har en mye sterkere støtte for bilder, emojis, videoer, previews av artikler og dokumenter, så blir hele brukeropplevelsen både mer behagelig og engasjerende.Inntrykket blir forsterkes av spennende og visuelt innhold som blir publisert og delt.

Live Events er en vinner

Det er ingen tvil om at Microsoft sov i timen da Facebook for noen år tilbake lanserte Workplace from Facebook. En av de store vinnerkortene for Workplace var Live Video, som kunne gi toppledere muligheten til å formidle budskap og engasjere ansatte via videosendte allmannamøter. Både Events og Video var funksjonalitet som «The Old Yammer» manglet fullstendig. Nå er video og events i ferd med å bli en vinnermelodi for Yammer. I bakgrunnen er det videoplattformen Streams som gjør grovarbeidet, og i Microsoft 365-plattformen er Live Video tilgjengelig både via Streams, Teams og Yammer. Men det Yammer kan tilby, er Live Events knyttet til hver Yammer-gruppe og med interaktivitet ikke bare i Q&A-format og under Live-sendingen, men også som fortløpende diskusjoner etter selve live-sendingen.

Communities er det nye ordet

I en Microsoft-verden hvor Microsoft for noen år tilbake lanserte «Office 365 Groups», hvor «Microsoft Teams» ble lansert som den nye samhandlingsløsningen for «teams» og de sosiale objektene i Yammer fortsatt het «Grupper», så var det ikke rart om både superbrukere og sluttbrukere ble forvirret. Hvilke verktøy var det meningen at man skulle bruke til hva - ikke minst når skulle man bruke Yammer og når skulle man bruke Teams? Yammer gjør nå et forsøk på å rydde opp i en del av forvirringen ved å kalle gruppene i Yammer for «Communities», eller "Fellesskap" på norsk. Vi tenker det er et smart valg, bl.a. fordi communities gir assosiasjoner til interesser og samtaler på tvers i en organisasjon, enten disse er jobbrelaterte eller ikke. Teams, til sammenligning, er samhandlingsrom knyttet til jobb i mindre, organisatoriske grupper og avdelinger. Punktum.

Engasjement er ord nummer to