Våre

 Rapporter 

  • Gjesteblogger

Bruk intranett til å holde virksomheten din i gang


Dette er en gjesteblogg av Mogens Sejer Iversen, CEO & founding partner i den danske intranettleverandøren Colibo.


Slik kan intranett hjelpe til med å holde virksomhetene i gang under COVID-19. 10 konkrete anbefalinger til å sikre optimal utnyttelse av ditt intranett, både til krisekommunikasjon og til å legge til rette for en ny virkelighet med hjemmearbeid.


COVID-19-pandemien, og de iverksatte innstrammingene fra statsledere i hele verden, har minnet oss om hvor skrøpelige vi er, og hvor utrent våre samfunn er til å håndtere slike store endringer. Alle er påvirket, men offervilje og disiplin vil forhåpentlig bringe oss langt.

I virksomhetene har mange hatt sine første uker på hjemmekontor noensinne. Og bedriftene har på kort sikt måttet dele en rekke akutte beskjeder både bredt til alle ansatte og målrettet til et utvalg.

Bruk av email

Den akutte krisesituasjonen har av mange vært håndtert via mail, hvilket også er en utmerket kanal for å få levert et enveisbudskap. Men en eposttråd blir raskt upraktisk når medarbeiderne har kommentarer og spørsmål til disse viktige budskapene. Hvis man innleder en mailbasert diskusjonstråd til 1.000 ansatte, så vil noen svare alle, mens andre vil svare en-og-en, og så bryter informasjonen sammen på kort tid.

Hvis man i stedet velger mer moderne verktøy som Slack og Teams, så får man tilgang til toveiskommunikasjon. Men samtidig mister man gjerne overblikket og systematikken, fordi disse verktøyene er skreddersydd for kommunikasjon i mindre kanaler og med liten mulighet for oppfølging og tracking

Intranett viser sin verdi

Vi hører og ser det på våre egne servere i Colibo, at intranett i stor grad er kommunikasjonskanalen som har blitt tatt i bruk for å oppnå det beste fra begge verdener og dermed etablert en styrt koordinering og løpende kommunikasjon i forhold til COVID-19.

Nøkkelen er styrt og målrettet toveiskommunikasjon, hvor overblikket beholdes, og hvor medarbeiderne kan engasjere seg og komme til orde. Uavhengig av hvilken plattform for intranett som virksomheten din bruker, så er det i slike tider at du for alvor kan få testet verdien av intranettets rekkevidde, funksjonalitet og fleksibilitet.

Nedenfor følger en liste over funksjonalitet, som du med fordel kan utnytte til krisehåndtering og krisekommunikasjon.

Intranett må være mobilvennlig

Mer en noensinne er mobilvennlighet en forutsetning for effektiv bruk. Om et mobilt intranett er tilgjengelig ved hjelp av native apps eller responsiv teknologi er ikke avgjørende, men uten mobil tilgjengelighet reduseres rekkevidden og verdien av ditt intranett betydelig.

Slå på varslinger