Våre

 Rapporter 

  • Morten Myrstad

Økte gevinster gjennom et sosialt intranett

Interessen for utviklingen av sosiale intranett, eller ”sosiale medier på innsiden”, er sterkt økende, også i Norge. COVID-19 har også synliggjort verdien av toveis kommunikasjon, grupper hvor ansatte kan snakke sammen og en plattform hvor ledere kan være synlig og delta.


Kjært barn har mange navn sies det. Når det gjelder sosial funksjonalitet på jobben, omtales det både som sosialt intranett, samhandlingsverktøy, interne sosiale plattformer, sosial integrasjon, sosiale medier på innsiden etc.


Uansett hvilke ord man velger å bruke, er fellestrekket en tro på at økt og bedre samhandling og sosial kommunikasjon skal bidra til mer endringsorienterte bedrifter, økt produktivitet og til bedre kundeopplevelser. Eksempler på sosiale intranett er Workplace from Facebook og Yammer, men også mange mobile intranett apper kan like gjerne beskrives som et sosialt intranett.


Det finnes flere viktige drivere bak fremveksten av sosiale intranett


Teknologipåvirkning som kommer utenfra og inn i bedriftene


Trender som ”Consumerization”, ”Bring Your Own Device” og ”Digital Natives” gjør at medarbeidere i økende grad forventer tilsvarende måter å kommunisere på i jobben, som de er vant til fra sitt private liv. Bedrifter uten sosiale, mobile og digitale kommunikasjonsmuligheter internt vil for mange medarbeidere fremstå som stive, redde og endringsuvillige. Mens bedrifter som stimulerer til sosial interaksjon og samhandling gjør det attraktivt å utvikle seg selv sammen med bedriften.


Påvirkning som skjer gjennom og mellom bedriftenes egne interessenter


Den andre gruppen av drivere utvikles i den kommersielle interaksjonen mellom kunder, leverandører og andre partnere. Stadig flere oppdager at kundene, enten de er B2C- eller B2B-kunder, allerede er mobile og sosiale. I deres søken etter informasjon, kunnskap eller produkter, forventer de at du som merkevare er tilgjengelig uavhengig av plattform eller device. Uten sosial, digital trening og kultur internt i bedriften, vil virksomheten kunne risikere å miste viktige kunderelasjoner og fremtidige forretningsmuligheter, ja kanskje endog uten å skjønne hva som skjer.


Påvirkning som kommer innenifra


Den tredje gruppen av drivere kommer innenifra, hvor fremtidsrettede ledere ser at de gamle måtene å kommunisere på er et hinder for kunnskapsdeling, innovasjon og vekst. Ja, kanskje er selve eposten, hvor en kunnskapsmedarbeider tilbringer 28% av sin arbeidsdag, selve symbolet på en ineffektiv organisasjon. I dette landskapet kan sosial funksjonalitet og samhandling bidra til mer effektiv kommunikasjon, til at kunnskap finner kunnskap, og til å utløse ny skaperkraft. Men spørsmålet er like fullt hvordan.


Store løfter, men også fallgruver


Ifølge en rapport fra McKinsey kan bedre kommunikasjon og samhandling gjennom sosiale teknologier bidra til å øke produktiviteten til kunnskapsmedarbeidere med 20-25 prosent. Men det finnes også klare fallgruver. Ifølge en analyse fra Gartner mislykkes eksempelvis hele 4 av 5 sosiale intranett-prosjekter i forhold til målsettingen. Disse sosiale intranettene både lever og fungerer, men de bidrar altså ikke til den ønskede og lovede gevinsten i forhold til produktivitet Like fullt fortsetter bedriftene å investere i sosiale intranett, ja investeringsnivået er økende, men nå mer målrettet enn noensinne.


Uklart formål og mangel på mål


I prinsippet er det ikke så vanskelig å forstå at avkastningen uteblir. På samme måte som når det gjelder fremveksten av sosiale medier som et markedsføringsverktøy, så har utviklingen på innsiden av bedriftene vært drevet av entusiaster. Det er i seg selv vel og bra, men uten forankring hos topp- og mellomledere, er et sosialt intranett dømt til å mislykkes. Utydelig definisjon av mål og manglende forankring hos ledere er en gjenganger i et sosialt intranett som ”bare er der”, uten egentlig å bidra, verken kulturelt eller forretningsmessig. Men i mange virksomheteter har COVID-19 bidratt til at ledere forstår verdien av sosiale nettverk både i forhold til internkommunikasjon, åpenhet og kulturbygging.