top of page

Våre

 Rapporter 

  • Shila

Økt adapsjon ved å ta i bruk innovasjonskurvenNår du skal i gang med et digitalt endringsprosjekt, vet du hvilke ansatte du først bør rette kommunikasjonen din mot? For å lykkes med høy og rask adapsjon tror vi det er viktig å forstå at folk er forskjellige. Ved å bruke den anerkjente innovasjonskurven vil du forstå behovene til de ulike gruppene bedre og kunne tilpasse tilnærmingen til disse.


Dersom du ikke er kjent med innovasjonskurven så beskriver den hvordan nye ideer og løsninger blir tatt i mot, akseptert og tatt i bruk av ulike grupper brukere eller personlighetstyper. Teorien stammer opprinnelig fra Everett Rogers og kalles «The Rogers Adoption Curve». Denne vil være smart å ta i bruk når bedrifter skal introdusere nye digitale verktøy på arbeidsplassen. For å lykkes med ditt prosjekt, bør du nemlig anvende ulike strategier og tilnærminger mot de ulike gruppene!


Fem brukertyper

I innovasjonskurven deler man brukerne inn i fem brukertyper. Illustrasjonen nedenfor gir både en anslagsvis størrelse på hver gruppe og hvilke grunnholdninger hver av gruppene har i forhold til å ta i bruk nye digitale verktøy.
De fem gruppene vil dermed ha ulike behov, både i forhold til kommunikasjon og opplæring, og i forhold til når de bør introduseres for den nye digitale teknologien. Nedenfor beskriver vi «entusiastene», «visjonærene», «pragmatikerne», de «konservative» og «skeptikere» nærmere.


Entusiastene

Gruppen som består av «entusiaster» er liten, men de er nysgjerrige og synes det er spennende med nye løsninger. De vil derfor gjerne kaste seg over nye verktøy med stor entusiasme.


Visjonærene

«Visjonærene» er uredde og liker å være tidlig ute med nye løsninger, men de er noe mer forsiktige enn «entusiastene». Overfor denne gruppen er det viktig å vise til gode brukerscenarier for relevante bruksområder. Dersom du tilrettelegger for smart kommunikasjon mot denne gruppen vil de kunne bli gode ambassadører for endringsprosjektet ditt. Visjonærene vil bl.a. kunne bidra til at du kan nå ut med budskapet om «whats in it for me» til resten av organisasjonen.

Du kan betrakte det slik at «entusiastene» tester og bekrefter den digitale løsningen, inkludert «whats in it for me»-budskapene, mens «visjonærene» bidrar til å spre budskapet til et større publikum.


Pragmatikerne

Pragmatikerne er også en nysgjerrig gruppe mennesker, men er noe mer forsiktig i sin tilnærming til ny teknologi enn visjonærer og entusiaster. De vil gjerne se og oppleve den nye løsningen i praksis. Derfor trenger du først å fremst å synliggjøre hvilken verdiskapning det nye digitale verktøyet gir dem. De er endringsvillige, men de vil kreve en sterk synliggjøring av «whats in it for me». Her bør du dra nytte av «visjonærene».


Konservative

Denne gruppen er svært lik «pragmatikerne» i forventninger og behov, men de «konservative» har i tillegg sterkt behov for god support og støtte. Sørg derfor for å gjenta budskapene og gi dem trygghet i deres onboardingsreise.


Skeptikere

Dette er en lite endringsvillig gruppe som først tar i bruk en ny digital løsning når den har blitt etablert og nesten «utdatert». Denne gruppen vil være skeptisk til nye digitale løsninger og vil gjerne henge igjen i andre kjente kanaler for å få løst sine behov så lenge de kan.


Nyttig rammeverk

Ved å kombinere din kunnskap om kommunikasjon og change management med de fem stegene i adapsjonsprosessen, kan du bedre lykkes med å nå den rette gruppe mennesker med treffende kommunikasjon. Sammen med kommunikasjonsstrategien din, kan du dermed se på adapsjonskurven som et rammeverk du kan ta i bruk når du introduserer en ny digital løsning i din bedrift.

Skal du i disse dager lansere en ny digital løsning? La oss ta en prat!

Comments


bottom of page