top of page

Task management

Det enkleste kan ofte være det beste. Det viktigste du bør kreve av en task management-løsning er derfor at du fleksibelt kan jobbe med tasks og subtasks, men samtidig fritt velge om du vil knytte oppgavene til et team, et prosjekt eller en seksjon.Hvis du i tillegg kan sortere og filtrere oppgavene etter status, ansvarlig og dato, har du kommet et langt stykke på vei. Akkurat nå er det for oss den danske løsningen Todoist som treffer målskiven best.

Digital notatskriving

Det finnes mange ideer, tanker og innsikt som ikke lar seg definere som en oppgave ennå. Men tenk om du allikevel fleksibelt kan gå fra dine enkle notater til en felles agenda eller til en liste av oppgaver som et team må utføre? Denne utfordringen prøver verktøy for digital notatskriving å løse. Slike verktøy finnes innebygget både i Office 365 (OneNote), G Suite (Keep), Box (Note) og Dropbox (Paper), mens Evernote kanskje er applikasjonen som har gjort kategorien mest kjent.I startup- og teknologimiljøer er det imidlertid akkurat nå Notion som ser ut til å ha mest vind i seilene, og som også tilbyr mye funksjonalitet langt utover enkel notatskriving.

Work management

Du skal ikke øke kompleksiteten mye før en task magement-løsning eller et notatverktøy kommer til kort, noe som gjerne vil være tilfelle i større virksomheter eller i større prosjekter. Men samtidig er det få som ønsker seg tilbake til tiden hvor store og kompliserte prosjekt-eller prosessverktøy var det eneste styringsverktøyet jobben hadde å tilby. Derfor har det vokst frem en ny kategori som vekselvis omtales som«Work management» eller «Work Coordination» plattformer. Innenfor denne kategorien finner vi f.eks. Asana, Monday.com og Airtable, alle ektefødte barn av skyen og som gjerne presenterer oppgaver både som lister, tidslinjer eller som visuelle kanban-oversikter.

Workflow builders

Noen av work management-plattformene inneholder ennå mer avanserte funksjoner som gjør at de også konkurrerer i kategorien «Workflow builders». Dette er applikasjoner som gjør det mulig å bygge trigger baserte arbeidsflyter uten kode-eller programmeringskunnskaper. Innenfor Microsoft-verden er f.eks. Power Automate (tidligere Flow) populær, men dette er et område hvor også Google og Amazon satser tungt, sammen med en rekke startups. Etter hvert som disse plattformene også gjør det mulig å automatisere arbeidsprosesser blir det gradvis stadig mindre forskjell på workflow builders, «no code»-plattformer og RPA-plattformer (Robotic process automation).

Workspace-plattformer

Jo mer vi kommuniserer og samhandler både via skybaserte og mobile arbeidsverktøy, jo mer øker kravene til tilgjengelighet, tilgangsstyring og sikkerhet. I kategorien Workspace-plattformer finner vi de «tradisjonelle» tilbyderne av virtual desktop-løsninger, men både disse og aktører har sett nye muligheter i et komplekst teknologilandskap. Nøkkelen er sentral og sikker IT-forvaltning av applikasjoner kombinert med en god brukeropplevelse for sluttbruker. I en moderne digital arbeidsplass må både ansatte ha enkel tilgang til applikasjoner og data, uavhengig av om brukeren er i butikk eller på et kontor, og uavhengig av om brukeren logger seg inn via PC, nettbrett eller mobil.

Micro-apps og assistenter

Workspace-leverandøren Citrix har tatt sine integrasjonsplattform ett hakk videre ved å lansere en aktivitetsfeed og en mobil app basert på bruk av micro-apps.Da beveger selskapet seg utover tilgangsstyring til apper til aggregering av innhold og data fra de samme appene, og fremstår naturlig nok som en konkurrent til andre «Work aggregators». Det disse plattformene prøver å løse, er problemet som mange i dag har ved å bytte kontekst mange ganger i løpet av en arbeidsdag. Resonnementet er at mens kun en liten del av en arbeidsstokk, gjerne superbrukere, trenger tilgang til all funksjonalitet i en applikasjon, så trenger brorparten av arbeidstakerne kun enkel tilgang til innhold, data og oppgaver, men da fra en rekke ulike systemer.I dette landskapet hører også digitale assistenter med, da disse også søker å lage ett forståelig grensesnitt for brukeren, mens kompleksiteten «på baksiden» er skjult for brukerne.

Er det en utfordring som frilansere, startups og store virksomheter har felles, så er det å finne gode verktøy for å holde orden på oppgaver og prosjekter, uten at verktøyet tar overhånd og blir viktigere enn jobben som skal utføres. Men av samme grunn er det avgjørende at du velger task-og prosjektverktøy som er tilpasset virksomheten du jobber i og prosjektene du jobber med, både i forhold til størrelse og kompleksitet. Utvalget av verktøy er større enn noensinne, og dette er også et område hvor kunstig intelligens og chatbots nå gjør sitt inntog.

Oppgaver og prosesser

bottom of page