top of page

Mobile intranett 

Nyheter og oppdateringer

En av de viktigste begrunnelsene for å innføre en mobil kommunikasjonsapp er at bedriften sliter med å få informasjon ut til ansatte som ikke jobber ved en PC. Ved å gjøre nyheter og oppdateringer tilgjengelig via mobil, kan bedriften nå ut til alle sine ansatte med viktig informasjon. Dette kan også være informasjon som er skreddersydd for førstelinjearbeidere, og personalisert i forhold til deres rolle innenfor produksjon, logistikk, retail, helsetjenester eller lignende.

Arbeidstid og vakter

En annen begrunnelse for å innføre en ansattapp, kan være å gi den ansatte enkel tilgang til vaktplaner og timelister, og også å kunne bytte vakter med kolleger etter godkjenning av teamleder. Mange bedrifter har gjerne en app for timeplanlegging allerede, men kan likevel se fordelen av å få dette tilgjengelig i en mobil app som de ansatte er mer motivert for å oppsøke. I en kommunikasjonsapp er det også mulig å legge opp til integrasjoner mot HR-systemet, hvis den ansatte f.eks. har behov for å søke om ferie, permisjon eller lignende.

Engasjement

I et mobilt intranett kan også ansatte få sin egen stemme. Dette kan f.eks. skje ved at man kan kommentere nyheter, lage egne innlegg, dele bilder og videoer eller chatte med større eller mindre grupper av kolleger. De fleste kommunikasjonsapper inneholder også muligheten til å lage events og enkle meningsmålinger. Noen av appene inneholder også muligheten til å anerkjenne medarbeidere eller team for en spesielt god jobb eller innsats.

Grupper og kolleger

Som regel er strukturen i appene basert på grupper (kan også ha andre navn som communities, kanaler, tidslinjer etc). Poenget er at informasjonsdeling og engasjement kan skje innenfor grupper basert på selskapets HR-struktur, f.eks. avdelinger, team, lokasjon etc., eller gruppene kan være tverrfaglige eller prosjektbaserte. Hvis man ønsker å se hva en kollega har delt, eller å søke kontakt via chat eller andre kanaler, kan man søke og finne alle kolleger i en ansattekatalog, som inneholder informasjon om den enkelte.

Kunnskap og læring

Uten tilgang til en PC og et tradisjonelt intranett har de ansatte kanskje hatt vanskelig for å finne frem til informasjon om policies, HMS, kvalitet, personalpolitikk, brukerhåndbøker etc. Slik informasjon kan gjerne gjøres tilgjengelig i en kommunikasjonsapp i egne dokumentsentre eller artikler. Samtidig kan den mobile appen gjerne brukes til å lære opp og trene medarbeidere, i form av mikrolæring, quiz og lignende. Her er fordelene ved en mobil app stor, fordi den ansatte kan gjennomføre slike korte treninger nært knyttet til sin daglige jobb.

Intranett med sosiale egenskaper

For en virksomhet som har en kombinasjon av førstelinjearbeidere og kontorbaserte medarbeidere, kan det være en utfordring å finne en kommunikasjonsplattform som alle ansatte kan bruke. Her tilbyr eksempelvis Socialchorus, i tillegg til sin egen app, å distribuere nyheter og annen informasjon både via Outlook, Microsoft Teams og Sharepoint Online. En annen modell tilbys av Poppulo, som satser på rike nyhetsbrev via mail i tillegg til en mobil app. Noen kommunikasjonsapper støtter også distribusjon av innhold til digitale infoskjermer.

På verdensbasis finnes det omlag 2,7milliarder førstelinjearbeidere, dvs. arbeidstakere som er de første til å møte kunden, tjenesten eller produktet; i fabrikk eller på et lager, i butikk, ute hos kunden eller ute i felten. Disse arbeidstakerne har hittil ikke hatt god tilgang til verktøy som intranett. Men nå finnes det en flora av kommunikasjonsapper, som gir disse tilgang bl.a. på nyheter, chat og enkel samhandling. For bedrifter som opplever det som kritisk å få etablert en kommunikasjonskanal til sine førstelinjearbeidere kan en mobil app være et godt valg.

bottom of page