top of page

LMS-plattformer i endring

I nærmere 20 år har LMS-er (Learning Management Platforms) bidratt til å modernisere og systematisere trening og opplæring i bedriftsmarkedet. elæringsprogrammer har løpende blitt tilbudt ansatte og tjent som dokumentasjon på ny kompetanse. Nå utfordres bransjen av nykommere og nye teknologier. De som overlever, oppgraderer sine plattformer og tilbyr blended learning, micro-learning, learning experiences og bedre analyse.

Micro-learning

Globalt finnes det 2,7 milliarder arbeidstakere som ikke jobber på kontor foran en PC, også kalt «First line workers». Frem til nå har de hatt dårlige digitale læringstilbud. Også kontormedarbeidere har vært misfornøyd med brukeropplevelsen forbundet med lange e-læringskurs. Nå har begge gruppene fått et nytt tilbud i form av korte micro-learningskurs som kan utføres via mobil. Internasjonalt er Axonify en ledende leverandør, mens Motimate er en spennende norsk startup som også satser internasjonalt.

Learning Experience-plattformer

«Consumerization» er et uttrykk for at brukeropplevelser og funksjonalitet som vi er kjent med fra privatlivet, også forventes levert på arbeidsplassen. Dette slår nå inn i opplæringsmiljøene, i form av personalisert, søkbart læringsinnhold som den ansatte kan velge å konsumere, omtrent som på Netflix og Spotify. «Learning Experiences» tilbys nå både av nykommere som Innstilled og Edcast, og av LMS-tilbydere som omstiller seg. Frem til nå har disse plattformene hatt et sterkt fokus på selv-læring. Plattformene har også derfor etablert større kataloger av innhold, også fra tredjeparter, for at læringsinnholdet skal være relevant for den ansatte.

Administrasjon og analyse

Selv komplette LMS-plattformer kan ha begrensninger når det gjelder funksjonalitet. Hvis bedriften din satser på «blended learning», med et større innslag av instruktørledet klasseromsundervisning, bør du vurdere et Training Resource Management System (TRMS). Og hvis du vil ha innsikt ikke bare i antall deltakere og kurstimer, men vite mer om effekten av læringen, er kanskje tiden inne til å vurdere en Learning Analytics Platform.

Integrertelærings plattformer

Det spekuleres mye på hvordan fremtidens læringsplattformer kommer til å se ut. Trolig vil de inneholde personaliserte læringsplaner og samtidig kunne støtte både livslang læring og «learning in the flow of work». Dette krever også at plattformene må ha gode integrasjoner mot andre HR-verktøy, f.eks. innenfor rekruttering og talentutvikling.Et eksempel på en slik integrert læringsplattform er Fuse Universal. På mange måter er Fuse en blanding av en læringsplattform og et sosialt nettverk, tilrettelagt for at brukere og fagspesialister enkelt skal kunne lage læringsmateriale og dele det med kolleger og grupper. Også en annen spennende plattform, Nomadic Learning, legger sterk vekt på såkalt «collaborative learning», hvor det tilrettelegges for egne læringsprogrammer innenfor definerte grupper eller «Communities»​.

Etter at klasseromsundervisning og elæring har vært dominerende læringsformer for bedrifter i mange år, skjer det nå større omstillinger i dette markedet. Dette er drevet av flere trender vi kjenner fra våre private liv, bl.a. økt bruk av mobil, stadig kortere tid vi klarer å fokusere på et tema, såkalt «attention span», samt økt personalisering og tilpasning til egne ønsker og karrierevei. Dette er også drevet av et behov hos bedriftene om å kunne levere læring og trening som er tilpasset arbeidshverdagen til den enkelte. To teknologitrender peker seg ut: Micro-learning og Learning Experience Plattformer.

Læringsplattformer

bottom of page