top of page

Intranettportaler 

Sharepoint Online

SharePoint er Norges mest brukte intranettplattform, men mange av dem bygger fortsatt på eldre on premise teknologi. De siste årene er SharePoint blitt tilgjengelig i skyen og er blitt kraftig modernisert. Microsoft tilbyr nå både Communication Sites og Hub Sites som en integrert del av Office 365. Men SharePoint Online har fortsatt ikke like rik funksjonalitet som tilbys av tredjeparts SaaS-plattformer eller som du kan bygge selv eller ved hjelp av en systemleverandør.

Intranett ut av boksen

Såkalte «SharePoint Intranets In A Box» søker å dekke behovet for intranett med mer funksjonalitet og bedre brukergrensesnitt enn SharePoint Online alene kan tilby. Dette er et marked som vi og det britiske konsulentselskapet ClearBox følger nøye. Disse plattformene bygges på toppen av SharePoint Online, og har tett integrasjon med Office 365. Det store spørsmålet som du som mulig kjøper må stille deg, er både hvilken merverdi disse plattformene gir utover SharePoint Online, og om du synes koblingen til SharePoint er en fordel eller en ulempe.

Uavhengige intranett til leie

Tilbydere av intranett til leie-løsninger kan det være krevende både å følge med på teknologiutviklingen i SharePoint og samtidig skape egen merverdi. Derfor er det nå mange «Intranett-Ut-av-boksen»-leverandører som har valgt vekk SharePoint, som eksempelvis Unily har gjort. Disse utnytter gjerne også moderne funksjonalitet som ligger i Cloud-tjenestene til Microsoft, Amazon og andre, f.eks. innenfor AI. Samtidig integrerer de med applikasjonene i Office 365, i tillegg til G Suite, Box, Dropbox, Salesforce og andre. Vår hypotese er at de uavhengige plattformene kommer til å vinne markedsandeler på bekostning av de SharePoint-avhengige.

Intranett i Google Workspace

Innenfor samhandling har Google lenge vært en utfordrer til Microsoft, men Google-kundene har ikke hatt like store valgmuligheter når det gjelder intranett. De ledende plattformene som støtter Google Workspace er finske Happeo og franske LumApps. Begge tilbyr både publisering av nyheter og informasjon, sosiale funksjoner og samhandling. Men fremveksten av uavhengige intranett gjør at også Google Workspace-kunderr nå har en økende fleksibilitet når det gjelder valg av intranettplattform.

Sosiale intranett

Mens tradisjonelle intranettleverandører gjerne har bygget inn «social» etter hvert, har noen nykommere gjerne integrert sosial funksjonalitet som en sentral del av produktet fra starten av. Danske Colibo er et eksempel på en slik leverandør. Resultatet har blitt en kompakt applikasjon med intuitivt design og god brukervennlighet. Colibo kan også enkelt integreres med andre verktøy som virksomheten bruker. Også sosiale nettverk som Jive Software og Workplace from Meta kan brukes som et sosialt intranett.

Portaler og integrasjoner

I økende grad lanseres nye plattformer under overskriften «Employee Experience Portals». Vi mener at brukeropplevelse på jobben ikke kan løses av én enkelt teknologi, men tvert imot er knyttet til den helhetlige opplevelsen av å bruke en rekke ulike verktøy. Vi ser også at «portal»-begrepet gjerne brukes for å fremheve sin egen teknologi. Vi mener det kan være flere brukergrensesnitt som kan møte den ansatte, avhengig av tid, sted og oppgave, hvor det avgjørende er at systemene henger sammen og kan snakke med hverandre.

«Intranettet er død» er en spådom vi har sett i mange år. Og basert på det vi har sett av eldre, stive og mobiluvennlige on premise-løsninger, har det i mange tilfeller vært helt riktig. Men teknologier som Cloud, responsivt og mobilvennlig design, API-er og integrasjoner, moderne søk og intelligens, sosiale aktivitetetsstrømmer, chat og AI, har gitt intranettene en ny vår. Nå gjerne som «navet» i den digitale arbeidsplassen. Men også som et område hvor virksomhetens ledelse for alvor kan synliggjøre for sine medarbeidere at man tar ansattes digitale brukeropplevelse på alvor.

bottom of page