Work From Anywhere  

Plan for «Remote Work» etter den umiddelbare krisen

Virksomheter, ledere og ansatte har i 2020 vært gjennom et digitalt crashkurs i hvordan jobbe «remote». Fra hjemmekontorer har mange for første gang lært seg hvordan de kan gjennomføre og delta i virtuelle møter, og etter beste evne forsøkt å tilpasse seg en hverdag med fjernarbeid. Vi tror tiden nå er inne til å starte planleggingen av ditt fremtidige virtuelle kontor. Men de fleste norske selskaper vil trolig operere med mer fleksible og hybride modeller, hvor mange arbeidstakere vil jobbe dels fra kontor, dels hjemmefra og dels fra mobile lokasjoner. Eller sagt med andre ord:

Work From Anywhere. 

 

Start kartleggingen nå

Hvordan vil den digitale, mobile og virtuelle arbeidsplassen din se ut, etter den umiddelbare krisen og i «the new normal»? Vi tror ikke du klarer å lage ferdig planen nå, men du kan starte nå. Med å samle erfaringer fra de siste ukene og hente ideer fra ansatte, mellomledere og alle deler av din organisasjon. Kartlegg både verktøy, prosesser og policies før COVID-19, akkurat nå, post COVID-19. Og begynn å lag hypoteser om hva den nye digitale hverdagen kan inneholde. 

I en strategi for «Remote Work», er det viktig både å analysere situasjonen før COVID-19 skjedde, hvilke tiltak som er gjort under COVID-19, hvordan virksomheten tilpasser seg i nær fremtid og hva er de strategiske målene for fremtiden. 

Remote Work medium.gif

Hjelp til fasilitering av prosessen 

 

Vi har erfaring både med utvikling av digitale strategier, endringsledelse og utrulling og adapsjon av nye teknologier. Vi er vant til å jobbe tverrfaglig, i grenselandet mellom ledelse, IT, kommunikasjon, HR og forretningen. Vi er operative, og trår gjerne til både med piloter, kommunikasjon, opplæring og support for å bidra til vellykkede endringer. 

For å komme i gang eller for mer informasjon, ta kontakt med oss.