Digital adapsjon

Plan for digital endring, forankring og engasjement

Et digitalt prosjekt handler ikke kun om teknologi, men er helt avhengig av en endringsstrategi som inkluderer mennesker og organisasjon for å lykkes. Uten en gjennomtenkt endringsstrategi risikerer du både forsinkelser og økte kostnader, at den nye løsningen ikke blir tatt tilstrekkelig i bruk eller at gevinstene uteblir. Motsatt kan de forretningsmessige gevinstene realiseres dersom løsningen tas aktivt i bruk. Gjennom lederforankring, kommunikasjon, opplæring og support kan adapsjonsmålene nås. 

Hvordan oppnå adapsjon?

Det viktigste målet for hvorvidt en ny digital plattform er på vei til å lykkes eller ikke, er målene for adapsjon: 

 • At en kritisk masse blant brukerne, både ledere og ansatte, tar den nye teknologien i bruk 

 • At de viktigste funksjonene som den nye plattformen inneholder, brukes aktivt 

 

I trekanten mennesker, prosess og teknologi finner du nøklene til vellykket adapsjon. I tillegg til de teknologiske dimensjonene må du derfor jobbe aktivt med mennesker og organisasjon men også tydelig beskrive hvilke prosesser som er under endring, og sørge for nødvendig opplæring og trening.  

Digital_Adoption.gif

Forankring i ledelsen 

For å lykkes med digital endring, er det helt avgjørende at prosjektet har nødvendig forankring i ledelsen. Det bør derfor utarbeides tydelige forretningsmessige mål for prosjektet, enten disse er basert på finansielle mål, forbedringer for grupper av interessenter eller endringer i effektivitet og produktivitet. Lederforankringen bør også følge prosjektet helt i mål, f.eks. ved at en leder med tilstrekkelig autoritet og fullmakter engasjeres som en aktiv sponsor for prosjektet. 

Engasjer ansatte 

 

I de fleste organisasjoner vil endringer gjerne møtes med skepsis, hvor ansatte og mellomledere for eksempel spør seg: «What´s In It for Me». For å lykkes med et endringsprosjekt, må derfor de ansatte forstå behovet med hodet, ønske det i hjertet og kjenne på endringen med magen. Det er også viktig å forstå at folk er forskjellige. Ved å bruke den anerkjente innovasjonskurven vil du forstå behovene til de ulike gruppene bedre og kunne tilpasse tilnærmingen til disse. Den viktigste gruppen å få med deg, er «pragmatikerne», de som blir med bare du klarer å beskrive fordelene med den nye løsningen på en god måte og ellers sørger for god kommunikasjon og involvering. 

Aktiviteter i et endringsprosjekt 

 

Her er eksempler på oppgaver vi kan hjelpe deg med i ditt endringsprosjekt: 

 • Etablering av mål for det digitale prosjektet 

 • Identifikasjon av kritiske suksessfaktorer 

 • Forankring i ledergrupper og fagmiljøer 

 • Testing av brukerscenarier i pilotgrupper 

 • Plan for lansering, utrulling og adapsjon 

 • Kommunikasjon og engasjement 

 • Opplæring av superbrukere og brukere 

 • Support basert på reelle brukerbehov 

 • Måling av adapsjon og gevinster 

For å komme i gang eller for mer informasjon, ta kontakt med oss.