Samhandling i team for økt produktivitet 

Bruk samhandlingsplattformen mer effektivt

Bruken av samhandlingsplattformer og videokonferanseløsninger som Zoom og Microsoft Teams har eksplodert under COVID-19, men har du hørt om og opplevd «Zoom-fatigue»? Det er et uttrykk for tretthet etter å ha deltatt i endeløse videokonferanser.

Mer effektive møter 

Hvis virksomheten din hadde en utbredt møte-ukultur før COVID-19, så blir den selvsagt ikke bedre av at møtene blir flyttet fra det fysiske møterommet til skyen. Men det er særlig to tiltak du kan gjøre for å skape mer effektive, virtuelle møter: 1) Tydeligere mål, mer interaktivitet og hyppigere pauser i det virtuelle møtet; 2) Det andre tiltaket er å droppe eller redusere antall møter, og erstatte det med mer skriftlig dialog før og etter møtene. 

Bruk Microsoft Teams mer optimalt 

Undersøkelser viser også at utover videokonferanser og 1til1 chat, så brukes ikke samhandlingsplattformer som Microsoft Teams optimalt. Det er særlig to områder hvor mange virksomheter har et uutnyttet potensial: 1) Aktivering av teams og kanaler, i form av økt deltakelse, engasjement og innovasjon. 2) Tydelig arbeidsdeling og integrasjon med andre verktøy som SharePoint, Outlook, Yammer etc. 

Hjelp til effektiv bruk av Microsoft Teams 

Vi kan hjelpe deg med å ta i bruk Microsoft Teams mer effektivt bl.a. på følgende områder: 

  • Analyse av aktivitet og bruk 

  • Deling av beste praksis 

  • Utarbeidelse av brukerscenarier 

  • Kampanjer for økt adapsjon 

  • Organisering og bruk av teams og kanaler 

  • Integrasjoner med andre verktøy 

  • Anbefalinger n.d.g. «What To Use When» 

Hjelp til å komme i gang med Teams 

 

Hvis virksomheten din ennå ikke er i gang med Microsoft Teams, kan vi også hjelpe deg med å planlegge og lansere Teams i din organisasjon, gjennom forankring hos ledelsen, kommunikasjon, opplæring og support. Vi kan også bistå med migrering og overgang fra andre plattformer som Skype for Business og overgangen fra Outlook. 

For å komme i gang eller for mer informasjon, ta kontakt med oss. 

Del av Microsoft 365 – Hub for samhandling – Chat, diskusjoner, filhåndtering 

Du kan også lese mer om samhandlingsløsninger her.