Kommunikasjonsapper for

en mobil hverdag

Rask og fleksibel tilgang til ledende løsninger

Det er de siste årene lansert en rekke mobile kommunikasjonsapper som har som et sentralt formål å nå ut med interninformasjon til hele organisasjonen, og ikke minst å nå ut til såkalte «Firstline Workers». Dette betyr f.eks. at plattformene må være «mobile first», enkle å ta i bruk og med en brukeropplevelse som de ansatte er vant med fra sitt private liv. 

Supplement eller erstatning for intranettet?  

 

Når kommunikasjonsapper nå gjør sitt inntog i mange selskaper, så er det i det minste to grunner til det: 

1) Selskapene ser at de har betjent sine førstelinjearbeidere for dårlig når det gjelder digitale verktøy.

Og 2) Moderne, mobil og brukervennlig teknologi er nå tilgjengelig. 

 

Hvor aktuell en kommunikasjonsapp er, vil være avhengig bl.a. av hvorvidt selskapet har mange førstelinjearbeidere eller ikke, hvor mange som jobber med samhandling og dokumenter etc. For virksomheter som totalt mangler en moderne plattform for internkommunikasjon, kan derfor alternativene være et mobilvennlig intranett, et sosialt nettverk eller en kommunikasjonsapp.Mens for en virksomhet som allerede har et moderne intranett, kan en kommunikasjonsapp være et supplement, integrert med intranettet.

Hvis du vurderer en kommunikasjonsapp, er det derfor viktig at du tar stilling til hvilken rolle den skal spille i selskapets kommunikasjonsmiks.

Hjelp til å finne og ta i bruk riktig plattform  

 

Flere ledende leverandører av kommunikasjonsapper har nå lansert spesialtilbud inkludert rask oppstart, i løpet av dager eller timer. Vi har relasjoner til flere av disse leverandørene, og kan hjelpe deg raskt i gang. 

 

En god kommunikasjonsapp bør inneholde funksjonalitet som bidrar til bedre internkommunikasjon og økt engasjement, eksempelvis: 

 • Tidslinje, dvs. en aktivitetsstrøm / -feed 

 • Nyheter som er offisielle (eks. fra ledelse og fagmiljøer) 

 • Brukergenerert innhold, dvs innlegg fra ansatte 

 • Chat, 1til1 eller i grupper 

 • Støtte for bilder, video, GIFs 

 • Annonseringer eventuelt med «les-bekreftelse» 

 • Grupper, basert på organisasjon, lokasjon eller interesser 

 • People Directory 

 • Sosial funksjonalitet, som kommentar, likes og deling 

 • Polls / meningsmålinger 

 • Praise (ros) og andre gamification-grep 

 • Events, både sosiale og faglige arrangement 

 • Enkel dokumenthåndtering til konsum (ikke samhandling) 

Noen kommunikasjonsapper inneholder også utvidet funksjonalitet utover kommunikasjon og engasjement, for eksempel: 

 • Tasks / oppgaver 

 • Læring / trening 

 • Arbeidstid og vakter 

 • Avanserte survey-verktøy 

 

For å komme i gang eller for mer informasjon, ta kontakt med oss. 

 

Raskt oppsett – Mobile First – Ideell for butikk, produksjon, transport  – Dekker dine behov nå  

Du kan også lese mer om kommunikasjonsapper her og om behovene til førstelinjearbeiderne her