Digitale plattformer for idedugnad

og innovasjon 

Rask og fleksibel tilgang til ledende løsninger

I krisetider hvor vi mennesker utfordres, så slår forsvarsmekanismene inn. Kanskje etterfølges frykt av depresjon, men før eller siden så vinner en annen egenskap: evnen til å lære av det som har skjedd og bidra til at det ikke skjer igjen, i alle fall ikke med like store konsekvenser. Som virksomhet er det nå viktig å frigjøre skaperkraft og invitere til idedugnad ved bruk av digitale innovasjonsverktøy.

Viktige erfaringer 

Det er nå flere brukergrupper som nå har helt ferske og verdifulle erfaringer som kan komme til nytte. Ansatte som for første gang har måttet utføre hele arbeidshverdagen sin fra hjemmekontor, førstelinjearbeidere som har fortsatt å produsere og levere varer og tjenester og mellomledere som har måttet utøve både kriseledelse og fjernledelse. Erfaringene og ideene som disse brukergruppene sitter med, må bli tatt vare på.

Engasjement og struktur 

I de interne sosiale nettverkene som nå har fått nytt liv, deles og diskuteres både erfaringer og ideer. Tilsvarende kan virksomhetene hente forslag fra ansatte via regelmessige surveys eller feedback-løsninger. Men ingen av disse verktøyene klarer å håndtere idemyldringen på en oversiktlig måte, og kombinere engasjement med en strukturert innovasjonsprosess. Dette kan imidlertid innovasjonsplattformer bidra med.  

Hjelp til å finne og ta i bruk riktig plattform 

 

Hvis du har behov for å kombinere engasjement med struktur, vil vi anbefale innovasjonsplattformen Sideways 6. Sideways 6 organiserer innovasjonsprosessen i tre faser: Først inviteres det til idedugnad eller crowdsourcing, noe som kan gjøres gjennom en integrasjon med sosiale plattformer som Workplace by Facebook, Yammer, MicrosoftTeams og Slack. Deretter struktureres og behandles ideene i Sideways 6. Endelig kan Sideways6 invitere til nytt engasjement rundt ideene via de sosiale kanalene.

Vi kan hjelpe deg med å ta i bruk Sideways6.

 

For å komme i gang eller for mer informasjon, ta kontakt med oss. 

Raskt og enkelt oppsett – Læring «in the flow of work» - Brukervennlig og mobilvennlig  

Du kan også lese mer om digitale innovasjonsverktøy her