Digitale verktøy for tilbakemelding 

fra ansatte 

Rask og fleksibel tilgang til ledende løsninger

Når den første delen av krisen er håndtert, kommunikasjonskanalene er etablert og du vet hvor dine ansatte er; så dukker kanskje spørsmålet opp: Hvordan har de det – egentlig? Den raskeste og beste måten du kan få svar på det spørsmålet, er feedbackløsninger eller pulsemålinger. 

Glem medarbeiderundersøkelsen 

Lenge før COVID-19 var det god grunn til å stille spørsmålstegn ved medarbeiderundersøkelser som blir gjennomført årlig eller kanskje ennå sjeldnere. Vi har lenge ment at de fleste av disse er verdiløse, dels fordi undersøkelsene gjennomføres for sjeldent, dels fordi det tar lang tid å analysere og kommunisere resultatene og dels fordi endringstiltakene gjerne uteblir. Nå, under COVID-19, blir det enda tydeligere hvor meningsløs denne praksisen er.  

Få tilbakemeldinger regelmessig 

 

Nå finnes det en lang rekke «Employee Engagement» eller «Employee Feedback»-løsninger som kan kartlegge kunnskap og holdninger hos ansatte på en mye mer effektiv måte. Disse foreligger gjerne som en app, men både spørsmål og svar kan både sendes og besvares via flere kanaler. Det viktigste nå er at temaer som helsesituasjon, psykologi og engasjement blant de ansatte kan måles regelmessig. Dette har både verdi for den situasjonen som virksomheten og de ansatte nå står, men også for å kunne hente erfaringer for fremtiden. Resultatene kan leses og måles både av HR, ledere og mellomledere og drilles ned til avdelings- eller lokasjonsnivå. Dermed kan virksomheten også få svar på om krisehåndteringen under og etter COVID-19 faktisk fungerer eller ikke. Virksomheten får også svar på hvordan stemningen hos de ansatte utvikler seg, avhengig av hvilken fase av COVID-19 man befinner seg i. 

 

Hjelp til å finne og ta i bruk riktig plattform 

 

Akkurat nå er mange av feedback-verktøyene også gratis. Dermed kan du både få hentet inn viktig informasjon fra de ansatte og samtidig testet ut dine mer langsiktige behov. Kanskje finner du ut at du gjerne vil knytte feedback-undersøkelsene til ditt performance-verktøy. Kanskje tenker du at de ansatte subjektive opplevelse ikke er tilstrekkelig. Du vil derfor heller lete etter en Experience Management-plattform, som kan kartlegge både objektive og subjektive data. 

 

For å komme i gang eller for mer informasjon, ta kontakt med oss. 

Raskt og enkelt oppsett – Løpende tilbakemeldinger – Innsikt for fremtiden – Gratis tilgang  

 

Du kan også lese mer om tilbakemeldingsløsninger her.