top of page

Digitale assistenter

Push-basert informasjon

Meldingstjenester som for eksempel Workchat fra Meta kan brukes til å spre pushbasert informasjon, enten målgruppen er stor eller liten. Dette har bl.a. den norske løsningen Prepp utnyttet, ved å dele både nyheter, meldinger og læringsinnhold. Tilsvarende løsninger finnes også for Slack og Microsoft Teams. For mange vil veien til dette innholdet være mye kortere via en meldingstjeneste enn via epost eller et tradisjonelt intranett. Men for at slike tjenester skal bli tatt i bruk må informasjonsmengden begrenses og være personalisert.

Spørsmål og svar

Hvis virksomheten din ønsker å ta i bruk en chatbot, er det mulig å starte enkelt for at både avsendere og mottakere skal bli kjent med teknologien. Et veldig aktuelt område kan være å ta utgangspunkt i selskapets FAQ (Frequent Asked Questions), som måtte befinne seg på intranettet, i HR-portalen eller i en wiki. Via en chatbot kan slike temaer presenteres som en Q&A-tråd, hvor den ansatte trinnvis får tydeliggjort hva han/hun lurer på, og samtale seg frem til svaret sammen med chatboten.

Selvbetjent support

Det er også mulig å ta i bruk chatbots for selvbetjent support på områder som IT, HR, onboarding etc. Chatboten har da tilgang til kunnskapsbanker eller andre informasjonssystemer hvor svarene finnes, men gjøres tilgjengelig for brukeren eksempelvis ved hjelp av kunstig intelligens. Det store volumet av supporthenvendelser på en arbeidsplass viser seg å være gjentakende. Potensialet for effektivisering ved å ta i bruk en smart chatbot, er dermed stort.

Virtuelle assistenter

Mens en chatbot gjerne er fokusert på å løse en eller færre oppgaver, vil en digital virtuell assistent gjerne kunne utføre flere typer oppgaver på en arbeidsplass, og også forstå brukerens kontekst. En virtuell assistent kan gjerne konfigureres basert på en low-codeplattform, som tar i bruk avansert kunstig intelligens og Natural Language Processing (NLP). Samtidig som plattformen kan integreres med ulike backendsystemer, vil brukerens opplevelse alltid skje i form av en dialog med den digitale assistenten.

Dialog som brukergrensesnitt

Noen tilbydere har også utviklet nye, kortbaserte brukergrensenitt, hvor chat inngår sammen med flere andre funksjoner. Startup-selskapet Workgrid har f.eks. utviklet et «Experience Layer», som ved et enkelt klikk åpner seg og blir tilgjengelig sammen med alle andre SaaS-løsninger som bedriften har, enten det er et intranett, CRM eller en LMS-plattform.I det samme brukergrensesnittet har brukeren da tilgang både til informasjon (To Know), oppgaver (To Do), en chatbot og mikro-apper.

Samtalebasert intranett

Selskapet Adenin har gått ennå lengre og gjort navigasjonen i sin intranettløsning samtalebasert. Ved å klikke på «I want to...» får brukeren tilgang til en rekke oppgaver som den ansatte kan velge mellom. Et popupbasert «card» med svar og filtreringsmuligheter dukker opp etter hvert som den ansatte navigerer seg rundt på intranettet. Etter hvert som brukeren finner svar, dukker det opp ytterligere tips om annen informasjon som hører med til samme kontekst.

Konverserende brukergrensesnitt som Chat og meldingstjenester brukes i økende grad til å dele informasjon og kunnskap på jobben. En av de store fortrinnene er at innholdet blir raskt tilgjengelig hos mottaker og også kan besvares. Samtidig blir interaktive chatbots tilgjengelige i stadig flere plattformer som mottakeren allerede bruker til daglig. Hvilke kommunikasjonsplattformer som den ansatte bruker blir dermed ikke avgjørende for om informasjonen når frem eller ikke. I tillegg kan chatbots også brukes til å dele data og innhold fra andre kilder, uten at den ansatte må oppsøke et komplisert kjernesystem.

bottom of page