June 30, 2021, 7:00:00 AM

Workvivo

Building culture and a better work life experience for your employees 

Over the past year, we have learnt the hard way, the importance of connectivity to our place of work and the colleagues we work with. The Future of Work is here to stay with more remote and hybrid working. This demands a new, more modern and social digital engagement that goes way beyond the transactional communication tools we use. This session will be about the importance of building culture and a better work life experience for employees.

Conor Kiernan

Director of Sales EMEA

Workvivo er foreløpig en av de mindre kjente kommunikasjonsappene, men vokser raskt. Siden etableringen i 2017 har Workvivo satset hardt på å lage en plattform som kan støtte virksomhetens visjoner og verdier, og gjøre dem levende bl.a. gjennom internkommunikasjon. Workvivo fikk også tidlig inn Zoom-gründeren Eric Yuan som medinvestor. Conor Kiernan sluttet seg til Workvivo i 2020 som salgsdirektør bl.a. for Europa.