July 1, 2021, 7:00:00 AM

Unily

Shaping the future of work with a digital Headquarter (HQ)

According to Forrester ‘Aging, stale intranets remain too common,’ but in the hybrid future of work this technology will be core to shaping employee experience. How do you go from the tired systems you have today, to the Digital HQ of tomorrow? This session will show you how a modern employee experience platform can solve the most pressing challenges faced by today’s enterprises, supported by real life examples from leading brands across the globe.

Paul Jackson & Matthew Boyd

Senior Vice Precident & Product Evangelist

Unily har på mange måter ledet an i fremveksten av moderne SaaS-baserte Intranett, og har også flere kunder i Norge. I den siste rapporten fra Nielsen Norman om verdens beste intranettdesign er 4 av de 10 beste intranettene basert på Unily. Unily deler også mye innsikt gjennom såkalte Master Classes. Både i disse og i webinarer deltar administrerende direktør Paul Jackson og produktevangelist Matthew Boyd aktivt.