June 22, 2021, 7:00:00 AM

The New Company

Hvordan velge et moderne intranett for dine hybride team og førstelinjearbeidere?

Intranettet har for alvor gjort comeback, mer enn noensinne under og etter pandemien som har forsterket behovet for god internkommunikasjon, engasjement og kulturbygging. Samtidig har valgmulighetene økt kraftig, med moderne, sosiale og mobile intranettløsninger som kan lanseres i løpet av noen måneder. Dette webinaret inneholder strategier og tips om hvordan du kan velge et moderne intranett for dine hybride team og førstelinjearbeidere.

Morten Myrstad

Daglig leder

Morten Myrstad er grunnlegger av The New Company, som er spesialist på den digitale arbeidsplassen. Selskapet hjelper virksomheter med å finne og ta i bruk nye digitale verktøy, bl.a. innenfor kommunikasjon, samhandling og læring. Myrstad har bakgrunn som journalist og kommunikasjonsrådgiver, men har de siste 7 årene fokusert på digitalisering av arbeidsplassen bl.a. for større kunder som Orkla og Apotek 1.