June 29, 2021, 7:00:00 AM

Blink

Connection, engagement and retention for frontline workers

COVID-19 happened, and now what? Companies are on a race to modernize their frontline. Current tools are not fit for purpose, Desk-based User Interface and User Interaction (UI/UX) is not comparable with consumer-grade tech. Turnover is high and costly. Competitive advantage to retain and attract talent. Workers who feel valued, have a voice, feel like their employer listen and reacts are more likely to stay.

Matt Fairhead

General Manager

Matt Fairhead har siden 2019 vært direktør for store kunder i Blink, som er en britisk kommunikasjonsapp. Blink har bl.a. fått gjennomslag i bransjer som helse, transport, hotell og reiseliv, industri og logistikk, bl.a. fordi appen har sterk støtte for operative prosesser. Blink scorer også høyt i bransjeundersøkelser. Straks pandemien vil gjøre det mulig flytter Matt til USA for å bygge opp Blink i Nord-Amerika.