Her kan du lese våre anbefalte konferanser

Presentasjoner

Presentasjoner kan brukes både til å dele innsikt og til å introdusere diskusjonstema i en workshop. Fra tid til

annen blir vi også bedt om å innlede på frokostmøter eller konferanser. På denne siden finner du et utvalg av

våre presentasjoner, innenfor temaene digital arbeidsplass, internkommunikasjon og business. 

Digital Workplace

Hva mener vi med «digital arbeidsplass»? Og hva er de de viktige brukergrensesnittene og endepunktene som møter den ansatte? Vi har visualisert våre tanker rundt disse spørsmålene i denne presentasjonen.  

Digital Internal Communication

Selv om man jobber med internkommunikasjon, er det ikke gitt at man er ekspert på digitale plattformer og digital atferd. I denne presentasjonen har vi beskrevet hvordan det går an å være både digital og en god kommunikasjonsrådgiver – samtidig. 

Digital Business

Digital disruption kan være utfordrende for mange virksomheter. I denne presentasjonen beskriver vi hvordan ett av grepene du bør gjøre, er å utvikle en «connected» virksomhet, både eksternt – i forhold til kunder, og internt, i forhold til din egen organisasjon.