Digitale førstelinjearbeidere

På tide å gi førstelinjearbeiderne moderne verktøy

På global basis finnes det 2,7 milliarder arbeidstakere som ikke jobber ved en PC. Disse omtales også som «Firstline Workers» eller førstelinjearbeidere, fordi de er den som først møter kundene, brukerne eller produktene. Vi mener det er på tide å gjøre førstelinjearbeiderne til fullverdige digitale medarbeidere.

De nye hverdagsheltene​

Eksempler på førstelinjearbeidere er kassemedarbeidere, helsemedarbeidere, personer i serviceyrker, industriarbeidere, transport-og logistikkansatte, folk som jobber på anlegg osv. Nå under COVID-19 omtales de som hverdagshelter, fordi de holder hjulene i gang mens kontormedarbeiderne jobber fra hjemmekontor. Men i de digitale strategiene eller den digitale hverdagen til bedriftene blir de ofte glemt.

Gevinster for bedrift og ansatte

De mulige gevinstene ved å gjøre førstelinjearbeiderne til fullverdige digitale kolleger er store, både for virksomheten og for de ansatte:

Hjelp til å finne og ta i bruk riktig verktøy 

Vår erfaring er at verktøy som kan fungere godt for kontormedarbeidere, ofte oppleves både som tungvinte og som lite brukervennlig av en førstelinjearbeider. Førstelinjearbeidere bør derfor tilbys digitale verktøy som er tilpasset deres hverdag. Dette er noen av de viktigste bruksområdene tilpasset førstelinjearbeidernes behov: 

 • Internkommunikasjon 

 • Engasjement 

 • Tilbakemeldinger 

 • Idedugnader 

 • Opplæring og trening 

 • Bemanning og timer 

 • IT-support 

 • HR-tjenester 

Vi kan hjelpe deg med å finne og ta i bruk riktig verktøy. 

For å komme i gang eller for mer informasjon: Bruk Kontakt-skjema her 

Disclaimer 

The New Company kan i en normalsituasjon levere og fakturere våre tjenester både i form av løpende timer, som en retaineravtale eller som et prosjekt estimert på bestemte forutsetninger. I den situasjonen vi er i nå, kan trolig hverken du eller vi bruke tid på detaljerte kravspesifikasjoner eller forhandlinger. Vi må derfor basere vår eventuelle bistand til deg basert på fakturering av påløpte timer, signering av non-disclosure agreements og tillit.

 

 

© 2020 av The New Company. Personvernerklæring.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn - Grey Circle