top of page

Make Digital Work

Moderne internett –Moderne intranett

Tjenester

Vi lever i en tid hvor teknologiske omveltninger endrer måten vi arbeider på internt, overfor kunder og med samarbeidspartnere. Teknologiske omveltninger påvirker derfor virksomheters strategier, forretningsmodeller, kompetansebehov, organisering og løsninger. Vår misjon er å hjelpe virksomheter og ledere å møte truslene og utnytte mulighetene som disse endringene innebærer.

Behovskartlegging
Audits
Anskaffelser
Prosjektledelse
Endringsledelse
Inspirasjon
Coaching
Strakshjelp

Løsninger

Digital endring starter i møtet med ansatte og kunder. Skal du kunne utvikle nye tjenester og levere gode brukeropplevelser, må du gi ansatte og kunder de moderne verktøyene de fortjener. Vi hjelper deg med å finne, velge og ta i bruk nye verktøy på digitale arbeidsplasser og markedsplasser og få de til å snakke sammen. Lær mer om moderne og mobile intranett, samhandlingsplattformer, HR-teknologi og plattformer for læring og innovasjon. 

Moderne intranett
Samhandling i team
HR og personal
Læring og innovasjon

Produkter 

The New Company er spesialister på løsninger for den digitale og mobile arbeidsplassen. Vi hjelper bedrifter med å finne og ta i bruk ny teknologi. På disse produktsidene  presenterer vi noen av de viktigste og mest spennende løsningene i dagens marked. Dette er løsninger som vi kan anbefale, kjenner godt og som vi kan hjelpe norske bedrifter raskt i gang med.

Innsikt

Uten tilstrekkelig innsikt, kan de digitale valgene du gjør være gale, og det blir også vanskelig å finne ut hvor det gikk feil. Vi er et innsiktsdrevet selskap og kartlegger løpende trender, teknologier og tilbydere. Denne innsikten deler vi bl.a. på disse Innsikt-sidene gjennom events og videoer samt anbefalte podcaster, rapporter, bøker og konferanser. 

Bloggposter

Hvordan vil fremtidens arbeidsplass se ut? Hva kjennetegner gode brukeropplevelser? Hva skal til for at ansatte tar i bruk ny teknologi? Dette er noen av spørsmålene vi tar opp i våre bloggposter. Temaer vi besøker hyppig er moderne intranett og internett, intern og ekstern samhandling og kommunikasjon, Human Relations og læring, web3, skytjenester og IT-trender. 

Om Oss

The New Company hjelper virksomheter med å finne og ta i bruk moderne intranett- og internettløsninger. Vi er uavhengige rådgivere, og kan bistå kundens i å definere sine behov og velge riktige teknologiplattformer og systemleverandører. Vi overvåker teknologiutviklingen nøye, både når det gjelder trender, plattformer, applikasjoner og integrasjonsmuligheter. 

bottom of page